Extra bolagsstämma i Specialfastigheter Sverige AB: Ny ledamot invald i styrelsen

Report this content
Vid dagens extra bolagsstämma valdes Peter Blomqvist in som ny ledamot och ägarens representant i Specialfastigheters styrelse.
Peter Blomqvist är bolagsförvaltare på Näringsdepartementets avdelning för bolag med statligt ägande. Han har tidigare jobbat med affärsutveckling och innovation i ledande befattningar inom skogsindustrin, energibranschen, IT och media. Han efterträder den tidigare representanten för ägaren, Erik Tranaeus, som avgick ur styrelsen i våras.

Specialfastigheters extra bolagsstämma hölls digitalt onsdagen den 6 oktober 2021 klockan 15.00.

För mer information kontakta:
Åsa Hedenberg, vd
Telefon 010-788 62 01

Specialfastigheter äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med säkerhetskrav, som till exempel kriminalvårdsanstalter, domstolsbyggnader, polisfastigheter och försvarsfastigheter. Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på cirka 1,1 miljoner kvadratmeter och marknadsvärdet uppgår till drygt 30 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs över hela Sverige. Mer information hittar du på www.specialfastigheter.se

Prenumerera

Media

Media