Första spadtaget för nytt polishus i Malmö

Report this content

Nu ska Specialfastigheter och Peab bygga ett nytt polishus i Malmö. Under torsdagen togs ett första spadtag av lokalpolisområdeschef Åsa Nilsson, Peabs vd Jesper Göransson, Malmö stads kommunstyrelseordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh och vår egen vd Åsa Hedenberg. I samband med det genomfördes också en pressvisning av byggplaner och skisser.

Samarbetet för att uppföra ett specialanpassat polishus med höga säkerhetskrav som ska klara framtidens utmaningar vad gäller säkerhet och hållbarhet har pågått under flera år. Det nya polishuset planeras stå klart 2026 och blir en arbetsplats för omkring 460 medarbetare. 

Specialfastigheter kommer att äga huset och hyra ut det till Polismyndigheten under inledningsvis en 15-årsperiod, med start 2025/2026 då huset ska stå färdigt. Byggnadens placering blir i  närhet till polisens andra verksamheter på Långhusgatan vid Svågertorp.

– Specialfastigheter är ett fastighetsbolag som helt fokuserar på kunder med säkerhetskrav på lokaler. Det är väldigt roligt att nu få använda vår kompetens för att bygga ett nytt hållbart och säkert polishus. Både Malmö stad och Polismyndigheten står inför en stor tillväxt och att nu äntligen få påbörja bygget av ett nytt polishus har varit efterlängtat. Det nya polishuset kommer att skapa rätt förutsättningar för ökad trygghet och säkerhet för malmöborna, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.

Ett av de större polishusen i Malmö
Huskroppen på drygt 15 000 kvadratmeter LOA (lokalarea) kommer bland annat att inrymma kontor, omklädningsrum och träningsytor. Avsikten är att huset ska bli hemvist för två av de totalt fyra lokalpolisområden som kommer att finnas i Malmö efter den omorganisation som polisområde Malmö planerar att genomföra 2024. Det kommer att finnas en reception i det nya polishuset dit medborgare kan komma för olika ärenden. Det blir ett komplement till polisreceptionerna på Rättscentrum och polishuset på Rosengård. Genom att bygga enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad nivå Guld får det nya polishuset god energiprestanda, kontrollerade och godkända material samt förutsättningar för god dagsljustillgång, termiskt klimat, ljudmiljö och luftkvalitet. 

Byggnaden kommer att uppföras av Peab och arkitekt är AG Arkitekter.

För ytterligare information kontakta:

Åsa Hedenberg, vd, tel: 010-788 62 01
Christian Wallenborg, affärschef, tel: 010-303 41 56

Specialfastigheter äger och förvaltar fastigheter med säkerhetskrav. Bolaget ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas genom Regeringskansliet. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på cirka 1,1 miljoner kvadratmeter. Marknadsvärdet uppgår till närmare 37 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs över hela Sverige. Mer information hittar du på www.specialfastigheter.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Specialfastigheter är ett fastighetsbolag som helt fokuserar på kunder med säkerhetskrav på lokaler. Det är väldigt roligt att nu få använda vår kompetens för att bygga ett nytt hållbart och säkert polishus. Både Malmö stad och Polismyndigheten står inför en stor tillväxt och att nu äntligen få påbörja bygget av ett nytt polishus har varit efterlängtat. Det nya polishuset kommer att skapa rätt förutsättningar för ökad trygghet och säkerhet för malmöborna.
Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter