Specialfastigheter emitterar obligationslån

Specialfastigheter Sverige AB lånar 200 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program.

Ett obligationslån om 200 Mkr utbetalas den 19 februari 2020 med återbetalningsdag den 19 februari 2044. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 1,12 procent.

Obligationen kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationen är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

– Vi passar på att förlänga vår löptid och minska vår finansieringsrisk genom att emittera en 24-årig obligation. Räntenivån fortsätter att vara historiskt sett låg, så därför tar vi tillfället i akt att säkerställa vårt finansnetto genom att binda räntenivån, säger Specialfastigheters vice vd/CFO Kristina Ferenius.

Mer detaljerad information om obligationslånet och villkoren för emissionen finns på specialfastigheter.se

För ytterligare information kontakta:
Kristina Ferenius, vice vd/CFO, tel 010-788 62 11
Thony Eriksson, finansförvaltare, tel 010-788 62 37

Specialfastigheter äger och förvaltar flera av landets säkraste fastigheter, bland annat välkända anstalter, polisfastigheter, försvarshögkvarter och domstolar. Bolaget ägs till 100 procent av svenska staten. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter och marknadsvärdet uppgick 2019 till knappt 28 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs över hela Sverige med delat huvudkontor mellan Linköping och Stockholm. Mer information hittar du på www.specialfastigheter.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi passar på att förlänga vår löptid och minska vår finansieringsrisk genom att emittera en 24-årig obligation. Räntenivån fortsätter att vara historiskt sett låg, så därför tar vi tillfället i akt att säkerställa vårt finansnetto genom att binda räntenivån.
Specialfastigheters vice vd/CFO Kristina Ferenius