Specialfastigheter emitterar obligationslån

Report this content

Specialfastigheter Sverige AB lånar 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program.

Ett obligationslån om 500 Mkr utbetalas den 17 mars 2021 med återbetalningsdag den 17 april 2025. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 0,36 procent.

Obligationen kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationen är refinansiering av en obligation med samma volym som slutbetalas samma datum.

– Vi passar på att minska vår finansieringsrisk och likviditetsrisk genom att emittera en obligation med räntebindningstid på 4,1 år. Kreditspreaden är på en acceptabel nivå på den emitterade obligationen jämfört med de höga nivåer vi såg för ett år sedan i samband med coronapandemins utbrott. Räntan är på en fortsatt låg nivå och vi väljer att säkerställa vårt finansnetto genom att binda räntenivån, säger Specialfastigheters CFO Claes Rasmuson.

Mer detaljerad information om obligationslånet och villkoren för emissionen finns på vår hemsida, specialfastigheter.se

För mer information kontakta:
Claes Rasmuson, CFO
Tel 010-788 62 04

Thony Eriksson, finansförvaltare
Tel 010-788 62 37

 

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi passar på att minska vår finansieringsrisk och likviditetsrisk genom att emittera en obligation med räntebindningstid på 4,1 år. Kreditspreaden är på en acceptabel nivå på den emitterade obligationen jämfört med de höga nivåer vi såg för ett år sedan i samband med coronapandemins utbrott. Räntan är på en fortsatt låg nivå och vi väljer att säkerställa vårt finansnetto genom att binda räntenivån.
Specialfastigheters CFO Claes Rasmuson