Specialfastigheter emitterar obligationslån

Report this content

Specialfastigheter Sverige AB lånar 300 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program.

Ett obligationslån om 300 Mkr utbetalas den 14 september 2021 med återbetalningsdag den 14 september 2026. Obligationslånet löper till rörlig ränta om Stibor 3m +0,13 %.  Obligationen kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationen är finansiering av den löpande affärsverksamheten.
 
– Vi fortsätter vår strategi att minska vår finansieringsrisk och likviditetsrisk genom att emittera en obligation med en löptid på fem år samt passar på att utnyttja den framtida fördelaktiga marknadsräntan genom lån med rörlig ränta. Kreditspreaden är på en acceptabel nivå på den emitterade obligationen jämfört med de höga nivåer vi såg i samband med coronapandemins utbrott, säger Specialfastigheters CFO Claes Rasmuson.

Mer detaljerad information om obligationslånet och villkoren för emissionen finns på vår webbplats, specialfastigheter.se

För mer information kontakta:
Claes Rasmuson, CFO
Tel 010-788 62 04

Thony Eriksson, finansförvaltare
Tel 010-788 62 37

 

Specialfastigheter äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med säkerhetskrav, som till exempel kriminalvårdsanstalter, domstolsbyggnader, polisfastigheter och försvarsfastigheter. Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på cirka 1,1 miljoner kvadratmeter och marknadsvärdet uppgår till drygt 30 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs över hela Sverige. Mer information hittar du på www.specialfastigheter.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi fortsätter vår strategi att minska vår finansieringsrisk och likviditetsrisk genom att emittera en obligation med en löptid på fem år samt passar på att utnyttja den framtida fördelaktiga marknadsräntan genom lån med rörlig ränta. Kreditspreaden är på en acceptabel nivå på den emitterade obligationen jämfört med de höga nivåer vi såg i samband med coronapandemins utbrott.
Claes Rasmuson, CFO på Specialfastigheter