Specialfastigheter emitterar obligationslån om en halv miljard kronor

Report this content

Specialfastigheter Sverige AB lånar 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program.

Ett obligationslån om 100 Mkr utbetalades den 22 oktober 2021 med återbetalningsdag den 14 september 2026. Obligationslånet löper till en rörlig ränta om Stibor 3m +0,13 %. Detta är en utökning av en obligation om 300 Mkr, vilket innebär att detta lån får en volym om 400 Mkr.

Ytterligare ett obligationslån, denna gång om 200 Mkr, utbetalades den 27 oktober 2021 med återbetalningsdag den 1 juni 2026. Obligationslånet löper till en rörlig ränta om Stibor 3m +0,15 %.

Nästa emission blir ett obligationslån om 200 Mkr som utbetalas den 4 november 2021 med återbetalningsdag den 4 maj 2026. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 0,679 %.

Obligationen kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationen är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

– Vi passar på att minska vår finansieringsrisk och likviditetsrisk genom att emittera medellånga obligationer. Kreditspreaden är på en acceptabel nivå på den emitterade obligationen jämfört med de höga nivåer vi såg förra året i samband med coronapandemins utbrott, säger Specialfastigheters CFO Claes Rasmuson.

Mer detaljerad information om obligationslånet och villkoren för emissionen finns på vår webbplats specialfastigheter.se

För mer information kontakta:
Claes Rasmuson, CFO
Tel 010-788 62 04

Thony Eriksson, finansförvaltare
Tel 010-788 62 37

 

Specialfastigheter äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med säkerhetskrav, som till exempel kriminalvårdsanstalter, domstolsbyggnader, polisfastigheter och försvarsfastigheter. Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på cirka 1,1 miljoner kvadratmeter och marknadsvärdet uppgår till drygt 31 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs över hela Sverige. Mer information hittar du på www.specialfastigheter.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi passar på att minska vår finansieringsrisk och likviditetsrisk genom att emittera medellånga obligationer. Kreditspreaden är på en acceptabel nivå på den emitterade obligationen jämfört med de höga nivåer vi såg förra året i samband med coronapandemins utbrott.
Claes Rasmuson, CFO på Specialfastigheter