Specialfastigheter satsar på stor utbyggnad av anstalten Hall i Södertälje

Igår togs det första spadtaget för en nybyggnad på kriminalvårdsanstalten Hall i Södertälje kommun. Byggprojektet innebär att ett nytt bostadshus uppförs med 120 platser för intagna och med lokaler för bland annat arbetsdrift och studier.

Lokalarean uppgår till cirka 7 500 kvm. Satsningen är ett led i att modernisera och utöka anstaltens kapacitet, något som behövs då antalet personer i häkte och anstalt bedöms öka kraftigt kommande år. 
 
- I dessa svåra tider är det extra roligt att få sätta igång ett stort byggprojekt. Denna satsning behövs för att möta Kriminalvårdens stora platsbehov, men den bidrar också till jobb och intäkter i bygg- och fastighetsbranschen och till fler arbetstillfällen vid och i anslutning till anstalten, säger Åsa Hedenberg, vd på Specialfastigheter.

- Det råder platsbrist i svenska häkten och anstalter, inte minst i den högsta säkerhetsklassen.  En viktig del av lösningen är att bygga nytt. Därför är jag väldigt glad över att vi nu har satt spaden i jorden för ett nytt bostadshus med 120 platser på anstalten Hall, säger Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren.  

Huset byggs inom det befintliga anstaltsområdet och certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Guld. Det planeras stå klart hösten 2022. Byggentreprenör är Skanska.

 

För ytterligare information kontakta:
Åsa Hedenberg, vd, tel: 010-788 62 01
Hanna Janson, kommunikationschef, tel: 010-788 62 10

Specialfastigheter äger och förvaltar fastigheter med säkerhetskrav, som till exempel kriminalvårdsanstalter, domstolsbyggnader, polisfastigheter och försvarsfastigheter. Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på cirka 1,1 miljoner kvadratmeter och marknadsvärdet uppgår till cirka 29 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs över hela Sverige. Våra huvudkontor finns i Linköping och Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Citat

I dessa svåra tider är det extra roligt att få sätta igång ett stort byggprojekt. Denna satsning behövs för att möta Kriminalvårdens stora platsbehov, men den bidrar också till jobb och intäkter i bygg- och fastighetsbranschen och till fler arbetstillfällen vid och i anslutning till anstalten.
Åsa Hedenberg, vd på Specialfastigheter
Det råder platsbrist i svenska häkten och anstalter, inte minst i den högsta säkerhetsklassen. En viktig del av lösningen är att bygga nytt. Därför är jag väldigt glad över att vi nu har satt spaden i jorden för ett nytt bostadshus med 120 platser på anstalten Hall.
Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren