Specialfastigheter uppdaterar MTN-prospekt

Specialfastigheter Sverige AB publicerar idag bolagets uppdaterade grundprospekt för sitt Medium Term Note-program om 13 000 Mkr. Finansinspektionen har godkänt prospektet, som uppdateras årligen.

Det nya grundprospektet, daterat 16 maj 2016, ersätter tidigare grundprospekt daterat 15 maj 2015.

Prospektet finns publicerat på Specialfastigheters hemsida, där också mer information om bolaget finns.

För mer information kontakta:

Åsa Hedenberg
Verkställande direktör
Telefon 010-788 62 01

Thony Eriksson
Finansförvaltare
Telefon 010-788 62 37

Specialfastigheter äger och förvaltar flera av landets säkraste fastigheter, bland annat välkända anstalter, polisfastigheter, försvarshögkvarter och domstolar. Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter och marknadsvärdet uppgår till drygt 20,9 miljarder kronor. Vi har cirka 130 medarbetare. Verksamheten bedrivs över hela Sverige med huvudkontor i Linköping.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar