Specialfastigheters års- och hållbarhetsredovisning för 2020 publicerad

Report this content

När 2020 är till ända kan Specialfastigheter summera ännu ett år med ökade hyresintäkter, ett förvaltningsresultat som förbättrades med 7 procent och en justerad avkastning på eget kapital på 10 procent.

Förvaltningsresultatet uppgick till 1 541 Mkr, en förbättring med 7,1 procent jämfört med föregående år. Det samlade värdet av fastigheterna steg under året med 2,0 procent. Specialfastigheter behåller också sin höga rating, AA+ från Standard & Poor’s, vilket är unikt bland svenska fastighetsbolag. 

Stor efterfrågan på nya och säkrare lokaler 
Ökad kriminalitet med gängbrottslighet, skjutningar och allt yngre förövare har under året medfört överbelagda fängelser och häkten. Anslagen till de rättsvårdande myndigheterna har höjts och följaktligen har efterfrågan på nya och säkrare lokaler från alla delar av den svenska rättskedjan stärkts. 

– Jag kan konstatera att vi utför vårt uppdrag väl – att långsiktigt och affärsmässigt äga, utveckla och förvalta fastigheter för verksamheter med säkerhetskrav. Vi arbetar kontinuerligt och framgångsrikt med kapacitetsökningar för flera kunder, inte minst Kriminalvården, där vi under 2020 uppfört såväl snabbproducerade tillfälliga lokaler som typhus vid flera anstalter runt om i landet, säger vd Åsa Hedenberg.

Vi har klarat utmaningarna
Coronapandemin har gjort 2020 till ett år som inte liknar något tidigare. Samtidigt kan konstateras att Specialfastigheter har klarat de speciella omständigheterna bättre än många andra och vårt arbete har på många sätt kunnat fortgå nästan som vanligt. Vi har också passat på att utföra vårt underhållsarbete i lokaler som tomställts när våra kunder jobbat hemifrån. 

Vi har med råge nått vårt utsläppsmål för året (vår ambition var att under 2020 ha minskat våra CO2-utsläpp från inköpt energi med 59 % jämfört med basåret 2012, vi nådde 67 %) och sätter nu nya, tuffare mål för hela värdekedjan.

Specialfastigheters års- och hållbarhetsredovisning för 2020 finns bilagd och på vår webbplats www.specialfastigheter.se, samt trycks även i en mindre upplaga som skickas ut till de intressenter som begär det.

Denna information är sådan information som Specialfastigheter Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 mars 2021 kl. 14.00.

För ytterligare information kontakta:
Claes Rasmuson, CFO, tel: 010-788 62 04
Åsa Hedenberg, vd, tel: 010-788 62 01

Specialfastigheter äger och förvaltar fastigheter med säkerhetskrav, som till exempel kriminalvårdsanstalter, domstolsbyggnader, polisfastigheter och försvarsfastigheter. Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på cirka 1,1 miljoner kvadratmeter och marknadsvärdet uppgår till drygt 29 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs över hela Sverige. Våra huvudkontor finns i Linköping och Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jag kan konstatera att vi utför vårt uppdrag väl – att långsiktigt och affärsmässigt äga, utveckla och förvalta fastigheter för verksamheter med säkerhetskrav. Vi arbetar kontinuerligt och framgångsrikt med kapacitetsökningar för flera kunder, inte minst Kriminalvården, där vi under 2020 uppfört såväl snabbproducerade tillfälliga lokaler som typhus vid flera anstalter runt om i landet.
Åsa Hedenberg, vd Specialfastigheter