Specialfastigheters bokslutskommuniké 2017: Stabilt resultat och grön finansiering

Report this content
  • Hyresintäkterna uppgick till 1 846 Mkr (1 751 Mkr)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 367 Mkr (1 269 Mkr)
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 832 Mkr (865 Mkr)
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 1 719 Mkr (1 638 Mkr)
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 25 002 Mkr (22 999 Mkr)
  • Nettoinvesteringarna uppgick till 1 171 Mkr (1 215 Mkr) varav 670 mkr (585 mkr) avsåg förvärv, 728 Mkr (702 Mkr) avsåg ny-, till- och ombyggnationer och 227 Mkr (72 Mkr) avsåg försäljningar
  • Första emissionen av gröna obligationer i november, en på fem år på 500 Mkr och en på sju år på 750 Mkr

I november emitterade vi våra första gröna obligationer om totalt 1,25 miljarder och intresset från marknaden var stort. Det oberoende analysföretaget Sustainalytics validerade vårt hållbarhetsarbete inför emitteringen och vi är stolta över det fina resultatet då vi fick med beröm godkänt.

- Vi kommer att fortsätta vårt ambitiösa hållbarhetsarbete och emittera fler gröna obligationer, säger Åsa Hedenberg, vd på Specialfastigheter.

Specialfastigheter har fortsatt renodlingen mot säkerhetsfastigheter och sålt två fastigheter som inte längre behövs för våra kunders verksamhet: f d kriminalvårdsanstalten Smälteryd till Marks kommun, och den f d räddningsskolan i Skövde till Skövde kommun.

- Genom renodlingen kan vi lägga fullt fokus på säkerhetsfrågor för att kunna möta våra kunders allt mer tydliga förväntningar och krav, men är glada att kommunerna som köpare nu kan utveckla områdena till andra ändamål, säger vd Åsa Hedenberg.

Bokslutskommunikén finns bilagd, samt på www.specialfastigheter.se

För ytterligare information kontakta:

Kristina Ferenius, CFO och vice vd, tel 010-788 62 11

Åsa Hedenberg, vd, tel 010-788 62 01

Specialfastigheter äger och förvaltar flera av landets säkraste fastigheter, bland annat välkända anstalter, polisfastigheter, försvarshögkvarter och domstolar. Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter och marknadsvärdet uppgår till ca 25 miljarder kronor. Vi har drygt 140 medarbetare. Verksamheten bedrivs över hela Sverige med delat huvudkontor mellan Linköping och Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi kommer att fortsätta vårt ambitiösa hållbarhetsarbete och emittera fler gröna obligationer.
Åsa Hedenberg, vd på Specialfastigheter
Genom renodlingen kan vi lägga fullt fokus på säkerhetsfrågor för att kunna möta våra kunders allt mer tydliga förväntningar och krav, men är glada att kommunerna som köpare nu kan utveckla områdena till andra ändamål.
Åsa Hedenberg, vd på Specialfastigheter