Specialfastigheters delårsrapport januari-september 2020: Fortsatt ökade hyresintäkter och förbättrat förvaltningsresultat

Report this content

•    Hyresintäkterna ökade med 4,8 % till 1 601 (1 528) Mkr 
•    Förvaltningsresultatet ökade med 6,3 % till 1 179 (1 109) Mkr  
•    Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -557 (41) Mkr
•    Periodens resultat uppgick till 526 (889) Mkr 
•    Marknadsvärdet på fastigheter har sedan årsskiftet ökat till 29 171 (29 037) Mkr

Stabil verksamhet och återhämtad kapitalmarknad
Specialfastigheters hyresintäkter fortsätter att öka och ännu ett starkt förvaltningsresultat levereras. Marknadsvärdet på fastigheterna har också ökat detta kvartal, där investeringar står för den största delen. Kapitalmarknaden är åter likvid och det finns mycket kapital som söker placeringar. 

– Flera av våra kunder ser över sina verksamheter inklusive lokalerna och föreslås få ökade anslag i budgetpropositionen. Som fastighetsägare står vi redo att hjälpa dem, säger Åsa Hedenberg.

Delårsrapporten finns bilagd, samt på www.specialfastigheter.se

För ytterligare information kontakta:

Kristina Ferenius, vice vd/CFO, tel: 010-788 62 11
Åsa Hedenberg, vd, tel: 010-788 62 01

Specialfastigheter äger, utvecklar och förvaltar fastigheter med säkerhetskrav. Bolaget ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas genom Regeringskansliet. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter. Marknadsvärdet uppgår till drygt 29 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs över hela Sverige. Mer information hittar du på www.specialfastigheter.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Flera av våra kunder ser över sina verksamheter inklusive lokalerna och föreslås få ökade anslag i budgetpropositionen. Som fastighetsägare står vi redo att hjälpa dem.
Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg