SpectraCure deltar i stor forskningssatsning finansierad av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

SpectraCure kommer att vara industriell deltagare i ett stort forskningsprogram inom kvantteknologi, WACQT – Wallenberg Centre for Quantum Technology, som finansieras i huvudsak av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. SpectraCure kommer att få medel för att avlöna en forskare i den forskarskola för doktorander som omfattas av programmet. Forskaren kommer att vara anställd av SpectraCure och utföra forskning tillsammans med en forskargrupp vid Fysiska institutionen vid Lunds universitet.

Forskningen kommer att handla om en ny metod att mäta med laserljus djupt inne i kroppen utan att behöva använda optiska fibrer och nålar, med hjälp av avancerad kvantfysikalisk sensorteknik.

– Det här är forskning som är högintressant för SpectraCure, eftersom vår behandlingsmetod handlar om att leverera laserljus till cancertumörer djupt inne i kroppen, säger SpectraCures tekniska chef Johannes Swartling.

Det finansiella forskningsbidraget till SpectraCure omfattar totalt ca 2,5 MSEK.

Om WACQT

Wallenberg Centre for Quantum Technology är ett stort nationellt forskningsprogram med en total budget på omkring 1 miljard kr. Syftet är att stärka svensk forskning och industri inom olika områden i fältet kvantteknologi. Projektet leds från Chalmers tekniska högskola i Göteborg, där forskning med inriktning på att bygga kvantdatorer utförs. SpectraCure deltar i en annan gren av programmet inom kvantsensorer, alltså sensorer som är baserade på kvantfysikaliska fenomen. Forskningen inom kvantsensorer koordineras av en forskargrupp vid Lunds universitet.

För mer information se programmets hemsida:

https://www.chalmers.se/en/centres/wacqt/


För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

Denna information är sådan information som Spectracure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2017.

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds universitets avdelningar för medicinska laser- tillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlingsmetodik som är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och buk- spottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals.

Taggar:

Om oss

SpectraCures affärsidé är att med sitt egenutvecklade och patentsökta system bota interna cancertumörer, förlänga överlevnaden för cancerpatienter, samt att verka som kompletterande behandlingsalternativ till andra cancerbehandlingar.

Prenumerera

Dokument & länkar