Dela

Om oss

SpectraCures affärsidé är att med sitt egenutvecklade och patentsökta system bota inre cancertumörer, förlänga överlevnaden för cancerpatienter, samt att verka som kompletterande behandlingsalternativ till andra cancerbehandlingar.

Kontakt

 • Annika Andersson
 • SPECTRACURE AB
  046-16 20 70
 • Länkar

  Citat

  ag vill tacka för det starka stödet från både befintliga och nya aktieägare i Företrädesemissionen. Nettolikviden från den genomförda emissionen ger SpectraCure de finansiella resurser som krävs för att finansiera förberedelser och genomförande av en klinisk fas 3-studie, regulatoriska förberedelser inför FDA ansökan avseende accelererated approval, samt initiering av nya kliniska indikationer. Vår ambition är att inom två år få vår behandling godkänd på den europeiska såväl som den amerikanska marknaden och jag ser med tillförsikt fram emot att dedikerat fortsätta att arbeta mot detta.
  Masoud Khayyami, VD SpectraCure
  Vi välkomnar återgången till normal verksamhet vid sjukhusen, men fortsätter att ha täta kontakter med respektive sjukhus och arbetar aktivt för att stötta patientrekryteringen. Det finns en kö av patienter som passar in i kriterierna för vår studie och därmed är tillgängliga för rekrytering till studien.
  Masoud Khayyami, VD SpectraCure
  - Jag är mycket nöjd med att även myndigheterna i Storbritannien och Kanada godkänt vårt nya utvidgade protokoll.  Nu har vi tagit ytterligare ett betydande steg i det kliniska arbetet och godkännandet ökar rekryteringsurvalet av möjliga patienter för behandling.
  SpectraCures VD Masoud Khayyami
  I dagsläget finns ofta endast hormonbehandlingar att tillgå för återfallspatienter. SpectraCure arbetar för att lansera en behandlingsmetod inom kort som faktiskt kan eliminera cancertumören i prostata och som kan erbjuda patienten en bibehållen god livskvalitet med mindre risk för vanliga biverkningar som inkontinens och impotens.
  Johannes Swartling, CTO SpectraCure
  Den nya lösningen kommer att utgöra hjärtat av SpectraCures produkt på marknaden. Patentet innebär att vi skyddar tekniken under lång tid framåt, eftersom den nya lösningen är så pass tekniskt och ekonomiskt överlägsen den gamla.
  Johannes Swartling, teknisk chef SpectraCure
  Resultaten är intressanta för SpectraCure, eftersom vår behandlingsmetod handlar om att leverera laserljus till cancertumörer djupt inne i kroppen. Dessutom finns stor marknadspotential för andra applikationer inom medicin som exempelvis diagnosstöd vid stroke, hjärtinfarkt och cancer, alltså våra stora folksjukdomar.
  Johannes Swartling, teknisk chef SpectraCure
  Jag ser stora möjligheter med detta mobila system och ser fram emot att kunna introducera ytterligare en produkt med en stor potential utöver IDOSE®.
  Masoud Khayyami, VD SpectraCure
  Det känns bra att förstärka kompetensen inom bolaget med en Clinical Project Leader som bland annat kommer att arbeta med att utveckla våra redan etablerade kontakter i de kliniska studierna, men också att utveckla nya kontakter-
  Johannes Swartling, CTO SpectraCure
  Det är naturligt att Annika Andersson tar plats i bolagets ledningsgrupp. Kommunikation är en viktig komponent i kopplingen mellan vision, beslut, ledarskap och verkställande. Hon har den kommunikativa kompetens och erfarenhet som krävs och bidrar med ett kommunikativt perspektiv i vårt gemensamma arbete, internt såväl som externt.
  Masoud Khayyami, VD SpectraCure
  Forskartjänsten som betalas av EU-finansieringen blir ett välkommet tillskott till vår redan intensiva utveckling av IDOSE-tekniken för behandling av prostatacancer och på sikt eventuellt andra cancerformer som t ex bröstcancer. Dessutom är det ett kvitto på att vår forskning håller hög klass. Den här formen av bidrag tilldelas i stark konkurrens och är prestigefullt.
  Johannes Swartling, CTO SpectraCure
  Utfallet är mycket glädjande och jag ser detta som en bekräftelse på ett fortsatt förtroende från våra aktieägare. Emissionslikviden säkerställer vårt beräknade kapitalbehov inför den fortsatta kliniska studien och vi ser fram emot resultatet.
  Masoud Khayyami, VD SpectraCure
  Det är min förhoppning att SpectraCures ansökan om accelerated approval bifalles av FDA. Fler patienter med återfall i prostatacancer kan då erbjudas vår behandling.
  Masoud Khayyami, VD SpectraCure
  Att vi nu får flytta upp vår handel till Premier är ett viktigt strategiskt steg i vår önskan att underlätta ett institutionellt och internationellt ägande i SpectraCure och att småningom noteras på huvudlistan.
  Masoud Khayyami, VD
  Det är fantastiskt att vi har en sådan positiv anda i det kliniska arbetet tillsammans med flera världsledande sjukhus inom vård av prostatacancer. Nu har vi förutsättningar att visa den fulla potentialen av vår teknik.
  Katarina Svanberg, professor emerita i onkologi och medgrundare av SpectraCure
  - Den nya rollen som PR Manager är en viktig förstärkning av vår organisation. Annika Andersson kommer stärka och utveckla bolagets marknadskommunikation och jag ser fram emot att inleda vårt samarbete.
  Masoud Khayyami, VD.
  Jag kan knappt vänta till jag ska börja min tjänst på SpectraCure. Bolaget befinner sig i ett mycket intressant skede och jag ser fram emot att få vara med på SpectraCures fortsatta resa.
  Annika Andersson
  Förhoppningen är att efter myndigheternas godkännande (FDA) få ut den nya generationens PDT-system för användning i den kliniska studien och eventuellt även fast track.
  Masoud Khayyami, VD
  -Vi är mycket glada över de goda resultaten i fas-1 studien! Det har varit ett fantastiskt samarbete mellan våra kliniker och medarbetare som har säkerställt att studien har kunnat genomföras enligt tidsplan och med tydliga resultat
  VD Masoud Khayyami.
  Vi blickar fram emot lovande resultat från den pågående fas 2-studien med fast track för Spectracure i sikte och med målet att bolagets fantastiska teknik ska komma till marknaden i ett så tidigt skede som möjligt för patienternas välbefinnande.
  Masoud Khayyami
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp