Uppdaterat protokoll för klinisk studie

SpectraCure har gjort en uppdatering av det kliniska studieprotokollet för den fas 1-studie för behandling av återfall av prostatacancer som just nu genomförs med bolagets teknik för fotodynamisk tumörbehandling (PDT). Uppdateringen har godkänts av amerikanska FDA, etiknämnden i Toronto och nu kanadensiska läkemedelsmyndigheten Health Canada.

Uppdateringen görs nu under fas 1 för att underlätta arbetet med att hitta den optimala behandlingseffekten av kombinationen av läkemedel och laserdos. Detta har gjorts tillsammans med de kliniker som genomför studien.

Dessutom har ett antal mindre ändringar gjorts för att underlätta uppföljningen av patienterna och studieprotokollet har anpassats så att University College London Hospital är medverkande i studien.

En ansökan om ändringen av studieprotokollet lämnades in till myndigheter och etiknämnd och ändringen är nu godkänd.

I och med godkännandet från Health Canada kommer studien nu fortsätta i Toronto.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds universitets avdelningar för medicinska laser- tillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlingsmetodik som är lämplig för interna solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och buk- spottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar