SpectraCures system vidareutvecklat för fokal behandling av prostatacancer

Report this content

Fokal behandling, en förhållandevis ny behandlingsstrategi för prostatacancer, möjliggör en anpassad behandling där tumören sitter på begränsad del av prostata. SpectraCures produktutvecklare har de senaste tre månaderna arbetat intensivt med vidareutveckling av bolagets teknik för att medge fokal behandling och anpassing efter olika patienters individuella cancertumörer.

I den kliniska fas 1-studie som SpectraCure genomför används upp till det maximala antalet nålar (18 st) för behandling av patienternas prostatakörtel. Målsättningen är då att behandla körteln i sin helhet. I etablerad prostatacancervård är det normala att man riktar in sig på att behandla hela körteln trots att själva cancertumören bara utgör en mindre del av prostatavolymen. Syftet med denna behandlingsstrategi är att inte riskera att missa någon del av cancertumören.

Fokal behandling innebär att man enbart behandlar själva tumörområdet inne i prostata, med en viss marginal. Fokal behandling kräver att läkaren har information om placering och storlek av tumören, något som kan bestämmas genom exempelvis magnetkamerabilder. Vid fokal behandling med PDT behövs ett mindre antal nålar än vid helprostatabehandling, något som nu är tekniskt möjligt med SpectraCures behandlingssystem.

Fokal behandling är främst aktuellt för två olika kategorier av prostatacancerpatienter. Den ena gruppen är patienter med obehandlad prostatacancer med låg risk för spridning. Dessa patienter sätts ofta idag under så kallad aktiv övervakning, dvs man väntar med behandling och följer upp tumören regelbundet. Den andra gruppen är patienter som behandlats med strålbehandling men fått återfall. Den senare gruppen har ofta en kraftigt förminskad prostata efter strålbehandlingen - även här är det en fördel att använda SpectraCures system för fokal behandling.

Att SpectraCure nu riktar in sig även på fokal behandling ger bolaget ett större marknadssegment, säger bolagets vd, Masoud Khayyami.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

Denna information är sådan information som Spectracure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2017.

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds universitets avdelningar för medicinska laser- tillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlingsmetodik som är lämplig för interna solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och buk- spottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar