Ytterligare resultat från klinisk fas 1-studie

Report this content

SpectraCure genomför en klinisk fas 1-studie för behandling av återfallspatienter med prostatacancer, med bolagets teknik för fotodynamisk tumörbehandling (PDT). Som tidigare meddelats behandlades den fjärde patienten 22 februari vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto. Under uppföljningen efter behandlingarna följs patienternas PSA-värde regelbundet. PSA (prostata-specifikt antigen) är en blodmarkör som kan indikera närvaro av en cancertumör i prostata. Den senast behandlade patienten hade ett PSA-värde på 25 mg/ml före behandlingen. Vid det senaste återbesöket efter behandlingen hade PSA sjunkit till 7 mg/ml, med en nedåtgående trend. Patienten hade en betydligt mer aggressiv form av cancer än tidigare patienter, vilket återspeglas i det höga PSA-värdet före behandling.

- De tydliga resultaten är mycket positiva och tyder på att metoden har bra effekt, kommenterar dr Neil Fleshner som är ansvarig läkare för studien i Toronto.

SpectraCure har tidigare kommunicerat att magnetkamerabilder (MR) av prostata tagna en vecka efter behandling uppvisade en tydlig destruktion av prostatakörtelns blodrika vävnad och tumörområdet, vilket är den avsedda effekten av PDT-behandlingen.

- SpectraCures behandlingsteknik visar sig fungera utmärkt. Vår behandlingsteknik har slagit ut en utav de mest aggressiva tumörerna och även denna patient mår väl kommenterar Masoud Khayyami, VD.

Det ska understrykas att det huvudsakliga målet med fas 1-studien är att visa att SpectraCures behandlingsmetod är säker och att fastställa rätt dosnivå.  

De preliminära resultaten antyder även att metoden har avsedd effekt, vilket är ett sekundärt mål för fas 1-studien.

Denna information är sådan information som Spectracure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2018.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

Taggar:

Prenumerera