Dela

Om oss

SpectraCures affärsidé är att med sitt egenutvecklade och patentsökta system bota inre cancertumörer, förlänga överlevnaden för cancerpatienter, samt att verka som kompletterande behandlingsalternativ till andra cancerbehandlingar.

Kontakt

 • Annika Andersson
 • SPECTRACURE AB
  046-16 20 70
 • Länkar

  Citat

  Johan Glindre, Head of Clinical Affairs och Johan Ingemansson, Head of Business Development arbetar redan i bolaget. Genom att lyfta in dessa roller i vår ledningsgrupp ökar vi ytterligare fokus på dessa för bolaget centrala områden.
  Johan Folkunger, SpectraCures VD
  Nu stärker vi kvalitetsarbetet med fokus på att certifiera SpectraCures kvalitetssystem samt för att säkerställa att företagets nya generations behandlingssystem följer EU-regelverket för medicinsktekniska produkter (MDR).
  Johan Folkunger, SpectraCures VD
  Vi går en spännande höst till mötes där vi vill se att de covidrelaterade restriktionerna släpper, så att de åtgärder vi arbetar med för att öka tempot i vår studie får effekt.
  Johan Folkunger, VD SpectraCure
  Arbetet i styrelsen och interaktion mellan styrelsen och ledningen har intensifierats de senaste månaderna. Både Homer Pien och Johan Folkunger har funnit sig väl till rätta och deras kompetenser, driv och personligheter medför ett starkt bidrag med vårt styrelsearbete. Jag tycker också det är glädjande att se hur Johan redan har engagerat styrelsen i det strategiska, men också till viss del i det operativa arbetet. Jag är inte det minsta förvånad, utan konstaterar bara att de båda rekryteringarna har blivit precis så bra som styrelsen och de största ägarna önskade.
  Ingemar Kihlström, styrelseordförande
  Att utveckla ett nytt unikt behandlingssystem med den potential som SpectraCures system har är imponerande och kan göra en skillnad för cancervården i allmänhet men framför allt för den stora gruppen av prostatacancerpatienter. Vi har alla i bolaget, såväl medarbetare, ledning och styrelse ett ansvar för att förverkliga denna potential och jag är imponerad och glad över att se ett så starkt engagemang och driv inom alla områden i bolaget. I takt med att jag lärt känna såväl organisation som styrelse har jag också sett möjligheter att i än högre grad nyttja den samlade kompetensen – något som jag ser som oerhört viktigt för att vi med gemensamma krafter ska driva bolaget framåt på bästa sätt .
  Johan Folkunger, VD
  SpectraCure har bedrivit ett imponerande utvecklingsarbete. Jag ser en del av min roll att stödja övergången från utveckling och kliniska studier till affärsmöjligheter genom en stark affärsstrategi, att utveckling, marknadsföring och försäljning fungerar hand i hand.
  Homer Pien, styrelseledamot
  Det nya systemet är betydligt enklare att tillverka än det föregående och tack vare att det är mer lättanvänt kan sjukhusen i vår studie använda det själva utan direkt närvaro av personal från SpectraCure, efter viss träning. Det öppnar upp för att vi kan genomföra den kliniska studien på fler sjukhus än idag, vilket kan öka takten i studien.
  Johan Folkunger; VD SpectraCure
  Jag känner ett starkt stöd från styrelse och ser med tillförsikt fram mot att patientbehandlingarna i vår kliniska studie nu ska kunna återstarta så fort som möjligt och att jag samtidigt, med full kraft, börjar arbeta med de kommersiella strategiska frågorna.
  Johan Folkunger, VD SpectraCure AB
  Jag är glad över möjligheten att kunna tillträda redan nu och ser fram mot att med full kraft sätta mig djupare in bolagets prioriteringar och börja arbeta med de strategiska frågorna.
  Johan Folkunger, VD SpectraCure
  Johan Folkunger har styrelsens fulla stöd strategiskt och operativt.
  Ingemar Kihlström, styrelseordförande SpectraCure
  Jag hälsar Johan välkommen till SpectraCure som VD och ser fram emot bolagets fortsatta resa mot kommersialisering.
  Masoud Khayyami, SpectraCures avgående VD
  Jag vill tacka Masoud Khayyami för hans hängivna och långa engagemang i bolaget. Han har under mer än ett decennium ägnat sitt liv åt SpectraCure som styrelseledamot.
  Ingemar Kihlström, styrelseordförande SpectraCure AB
  Jag kommer att kvarstå i en rådgivande roll. Mitt starka engagemang för bolaget kommer att fortsätta och jag kommer att noga följa dess fortsatta utveckling.
  Masoud Khayyami, VD och styrelseledamot SpectraCure AB
  Det gläder mig mycket att Homer Pien, som nyligen var Senior Vice President och Chief Scientific Officer för Philips Precision Diagnosis-kluster, har accepterat att bli nominerad till SpectraCures styrelse.
  Ingemar Kihlström
  Jag är hedrad och glad över att bli nominerad som styrelseledamot. Fotodynamisk terapi har en enorm potential för lokaliserad och exakt behandling av vissa typer av cancer, och jag är glad att få vara med och stödja SpectraCure på dess resa för att lägga till ännu ett vapen i kampen mot cancer.
  Homer Pien
  SpectraCure står inför ett nytt spännande steg i företagets utveckling, kommersialisering. Johan Folkunger har en gedigen bakgrund inom detta fält och är erkänd för sitt driv. Hans erfarenhet inom affärsutveckling, ledarskap och kunskap om hur man tar en produkt vidare från utvecklingsstadiet till kommersialisering, gör honom till ett mycket viktigt tillskott till vårt team för nästa fas i företagets utveckling. Jag är mycket glad för denna rekrytering.
  Ingemar Kihlström, styrelseordförande i SpectraCure
  Jag ser fram mot att tillsammans med SpectraCures team och styrelse fortsätta att utveckla bolaget utifrån den fina plattform som byggts upp.  Behovet av kostnadseffektiva och skonsamma behandlingsmetoder av cancer är stort och företagets behandlingsystem har en stor potential. Jag ser fram emot att vara en del av bolagets fortsatta resa framåt.
  Johan Folkunger
  Masoud Khayyami, som fungerat som VD fram till nu, behåller sitt ägande och finns kvar i bolaget genom sin plats i styrelsen. Bolaget kan fortsatt dra nytta av Masouds starka engagemang, breda kontaktnät och unika entreprenörskap. Det är en styrka.
  Ingemar Kihlström, styrelseordförande i SpectraCure
  Jag hälsar Johan Folkunger välkommen och ser fram emot att fortsatt delta i företagets utveckling, men i en ny roll som en mycket aktiv styrelseledamot och ägare.
  Masoud Khayyami
  Vi är glada över att ha Johan Ingemansson hos oss i rollen som affärsutvecklare. Han kommer, med sin gedigna kompetens och erfarenhet bidra till bolagets fortsatta utveckling. Johan kommer att stödja SpectraCure med projektering inför en framtida kommersialisering samt påbörja diskussioner med framtida partners.
  Masoud Khayyami, SpectraCures VD
  SpectraCure befinner sig i en spännande fas. Jag är imponerad av den djupa tekniska kompetens som bolaget besitter. Det är min förhoppning att jag med min erfarenhet ska kunna bidra med värdeskapande initiativ i det viktiga skede SpectraCure befinner sig i.
  Johan Ingemansson, affärsutvecklare SpectraCure
  Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor och det är strategiskt viktigt för SpectraCure att vi har tillfälle att nu röra oss in på det här området. Tillsammans med prostatacancer täcker vi därmed in en stor del av hela onkologimarknaden.
  Masoud Khayyami, SpectraCures VD
  Resultaten är intressanta för SpectraCure, eftersom vår behandlingsmetod handlar om att leverera laserljus till cancertumörer djupt inne i kroppen. Dessutom finns stor marknadspotential för andra applikationer inom medicin som exempelvis diagnosstöd vid stroke, hjärtinfarkt och cancer, alltså våra stora folksjukdomar.
  Johannes Swartling, CTO SpectraCure
  Baserat på de positiva resultat vår kliniska studie hittills visat samt de rekommendationer vi fått av våra amerikanska rådgivare vad gäller ansökan hos FDA (Food and Drug Administration) om accelerated appoval kommer fas 2-studien att fortsätta med ytterligare några patientbehandlingar, närmast i London. Ett brett dataunderlag kommer att stärka våra möjligheter att få vår ansökan om accelerated approval beviljad, samtidigt som vi möter kravet på en större patientomfattning i en kommande fas 3-studie.
  Masoud Khayyami, VD SpectraCure
  För att Bolagets ansökan om accelerated approval ska ha så goda chanser som möjligt att beviljas refereras till resultat från fas 1 och pågående fas 2 som styrker vårt beslut att gå vidare med ett accelerated approval.
  Masoud Khayyami, VD SpectraCure
  Nu ser vi fram emot att få klart fas 2 och därmed fullständigt avrapportera både fas 1 och fas 2 samt att planera för fas 3 och accelerated approval. När vi har vårt pre-submission meeting med FDA är det viktigt att vi känner att det material vi kommer att skicka in är fullt tillräckligt för att vår ansökan ska ha möjlighet att beviljas.
  Ingemar Kihlström, styrelseordförande i SpectraCure
  ag vill tacka för det starka stödet från både befintliga och nya aktieägare i Företrädesemissionen. Nettolikviden från den genomförda emissionen ger SpectraCure de finansiella resurser som krävs för att finansiera förberedelser och genomförande av en klinisk fas 3-studie, regulatoriska förberedelser inför FDA ansökan avseende accelererated approval, samt initiering av nya kliniska indikationer. Vår ambition är att inom två år få vår behandling godkänd på den europeiska såväl som den amerikanska marknaden och jag ser med tillförsikt fram emot att dedikerat fortsätta att arbeta mot detta.
  Masoud Khayyami, VD SpectraCure
  Vi välkomnar återgången till normal verksamhet vid sjukhusen, men fortsätter att ha täta kontakter med respektive sjukhus och arbetar aktivt för att stötta patientrekryteringen. Det finns en kö av patienter som passar in i kriterierna för vår studie och därmed är tillgängliga för rekrytering till studien.
  Masoud Khayyami, VD SpectraCure
  - Jag är mycket nöjd med att även myndigheterna i Storbritannien och Kanada godkänt vårt nya utvidgade protokoll.  Nu har vi tagit ytterligare ett betydande steg i det kliniska arbetet och godkännandet ökar rekryteringsurvalet av möjliga patienter för behandling.
  SpectraCures VD Masoud Khayyami
  I dagsläget finns ofta endast hormonbehandlingar att tillgå för återfallspatienter. SpectraCure arbetar för att lansera en behandlingsmetod inom kort som faktiskt kan eliminera cancertumören i prostata och som kan erbjuda patienten en bibehållen god livskvalitet med mindre risk för vanliga biverkningar som inkontinens och impotens.
  Johannes Swartling, CTO SpectraCure
  Den nya lösningen kommer att utgöra hjärtat av SpectraCures produkt på marknaden. Patentet innebär att vi skyddar tekniken under lång tid framåt, eftersom den nya lösningen är så pass tekniskt och ekonomiskt överlägsen den gamla.
  Johannes Swartling, teknisk chef SpectraCure
  Resultaten är intressanta för SpectraCure, eftersom vår behandlingsmetod handlar om att leverera laserljus till cancertumörer djupt inne i kroppen. Dessutom finns stor marknadspotential för andra applikationer inom medicin som exempelvis diagnosstöd vid stroke, hjärtinfarkt och cancer, alltså våra stora folksjukdomar.
  Johannes Swartling, teknisk chef SpectraCure
  Jag ser stora möjligheter med detta mobila system och ser fram emot att kunna introducera ytterligare en produkt med en stor potential utöver IDOSE®.
  Masoud Khayyami, VD SpectraCure
  Det känns bra att förstärka kompetensen inom bolaget med en Clinical Project Leader som bland annat kommer att arbeta med att utveckla våra redan etablerade kontakter i de kliniska studierna, men också att utveckla nya kontakter-
  Johannes Swartling, CTO SpectraCure
  Det är naturligt att Annika Andersson tar plats i bolagets ledningsgrupp. Kommunikation är en viktig komponent i kopplingen mellan vision, beslut, ledarskap och verkställande. Hon har den kommunikativa kompetens och erfarenhet som krävs och bidrar med ett kommunikativt perspektiv i vårt gemensamma arbete, internt såväl som externt.
  Masoud Khayyami, VD SpectraCure
  Forskartjänsten som betalas av EU-finansieringen blir ett välkommet tillskott till vår redan intensiva utveckling av IDOSE-tekniken för behandling av prostatacancer och på sikt eventuellt andra cancerformer som t ex bröstcancer. Dessutom är det ett kvitto på att vår forskning håller hög klass. Den här formen av bidrag tilldelas i stark konkurrens och är prestigefullt.
  Johannes Swartling, CTO SpectraCure
  Utfallet är mycket glädjande och jag ser detta som en bekräftelse på ett fortsatt förtroende från våra aktieägare. Emissionslikviden säkerställer vårt beräknade kapitalbehov inför den fortsatta kliniska studien och vi ser fram emot resultatet.
  Masoud Khayyami, VD SpectraCure
  Det är min förhoppning att SpectraCures ansökan om accelerated approval bifalles av FDA. Fler patienter med återfall i prostatacancer kan då erbjudas vår behandling.
  Masoud Khayyami, VD SpectraCure
  Att vi nu får flytta upp vår handel till Premier är ett viktigt strategiskt steg i vår önskan att underlätta ett institutionellt och internationellt ägande i SpectraCure och att småningom noteras på huvudlistan.
  Masoud Khayyami, VD
  Det är fantastiskt att vi har en sådan positiv anda i det kliniska arbetet tillsammans med flera världsledande sjukhus inom vård av prostatacancer. Nu har vi förutsättningar att visa den fulla potentialen av vår teknik.
  Katarina Svanberg, professor emerita i onkologi och medgrundare av SpectraCure
  - Den nya rollen som PR Manager är en viktig förstärkning av vår organisation. Annika Andersson kommer stärka och utveckla bolagets marknadskommunikation och jag ser fram emot att inleda vårt samarbete.
  Masoud Khayyami, VD.
  Jag kan knappt vänta till jag ska börja min tjänst på SpectraCure. Bolaget befinner sig i ett mycket intressant skede och jag ser fram emot att få vara med på SpectraCures fortsatta resa.
  Annika Andersson
  Förhoppningen är att efter myndigheternas godkännande (FDA) få ut den nya generationens PDT-system för användning i den kliniska studien och eventuellt även fast track.
  Masoud Khayyami, VD
  -Vi är mycket glada över de goda resultaten i fas-1 studien! Det har varit ett fantastiskt samarbete mellan våra kliniker och medarbetare som har säkerställt att studien har kunnat genomföras enligt tidsplan och med tydliga resultat
  VD Masoud Khayyami.
  Vi blickar fram emot lovande resultat från den pågående fas 2-studien med fast track för Spectracure i sikte och med målet att bolagets fantastiska teknik ska komma till marknaden i ett så tidigt skede som möjligt för patienternas välbefinnande.
  Masoud Khayyami
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp