Höga spelarvinster, säsongseffekter och framåtblickande investeringar

Report this content

Under kvartal 3 ökade spelarinsättningarna men nettoomsättningen sjönk med 23 procent som en följd av mycket höga spelarvinster. Den varma sommaren spelade också in under en stor del av kvartalet med lägre spelaraktivitet som följd under juli och augusti. Resultatet justerat för goodwillavskrivningar är sämre än kvartal 2, vilket utöver lägre nettoomsättning beror på ökad marknadsföring i slutet av perioden.

Under kvartalet har arbetet fokuserats på en omförhandling av avtal med plattformsleverantör. Ett nytt plattformsavtal för kasinodrift ingicks i början av kvartal 4 som förväntas innebära en väsentlig förbättring av bruttomarginalen. Härutöver har ett arbete pågått med det nya erbjudandet för utveckling och drift av kasinon inom Rhino Gaming. Efter periodens utgång inleddes ett samarbete med en partner kring att utveckla, marknadsföra och driva kasinon med fokus på tillväxtmarknader. Spiffbet bedömer att det nya samarbetsprojektet kommer ge en positiv effekt på omsättning och resultat under innevarande år.

Första halvan av kvartal 4 har kännetecknats av fortsatt utveckling av Rhino Gamings samarbetsprojekt, lansering av Metal Casino i Spanien och förbättrade marginaler men också av ökad konkurrens till följd av ökad reglering. Dessutom har en del av spelbegränsningarna på den svenska marknaden försvunnit, vilket kan ge effekt på nettoomsättningen i Spiffbets kasinon. Slutligen är kvartal 4 ett säsongsmässigt starkt kvartal. För Spiffbet har kvartalet inletts stabilt för vår befintliga affär inom onlinespel och med positiv utveckling för nya satsningar.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen för årets tredje kvartal ökade jämfört med samma period föregående år med 659 procent till 21 565 (2 852 TSEK), Totalt uppgick omsättningen under årets första nio månader till 74 067 TSEK (3 987 TSEK), en ökning om 1 708 procent.
  • Kvartalets nettoresultat uppgick till -14 355 TSEK (-5 487 TSEK) och för de första nio månaderna till -28 088 TSEK (-13 223 TSEK), Resultatet har påverkats negativt av stora spelarvinster samt en säsongsrelaterad nedgång av spelande under kvartal 3 och ökad marknadsföring i slutet av perioden.
  • Under det tredje kvartalet uppgick kassaflödet från löpande verksamhet till -7 559 TSEK (-7 050 TSEK), samt för årets första nio månader till ‑27 564 TSEK (-14 117 TSEK).
  • Eget kapital vid periodens slut uppgick till - 62 446 TSEK (20 161 TSEK)
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 5 402 TSEK (7 097 TSEK)
  • Spiffbet aviserade att lansera Metal Casino i Spanien. Innehåll och design har anpassats för den lokala marknaden. Etableringen på den spanska marknaden är i linje med ambitionen att framöver expandera i Latinamerika
  • Spiffbets spelutvecklingsverksamhet inom Rhino Gaming har slutfört integrationen till Slotegrator och som första marknad lanseras Rhino Gamings spel i Indien.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Spiffbet fördjupar samarbetet med plattformsleverantören Together Gaming Ltd. Parterna har tecknat ett nytt samarbetsavtal med väsentligt förbättrade villkor
  • Spiffbet genomförde lanseringen av Metal Casino i Spanien
  • Rhino Gaming lanserade tjänster inom utveckling, marknadsföring och drift av kasinosajter och inledde ett samarbete med en partner om att lansera kasinosajter på nya marknader

VD Henrik Svensson kommenterar tredje kvartalet

Vad är det viktigaste som har hänt under det tredje kvartalet enligt dig?

Framför allt har vi styrt om vårt fokus till att arbeta med organisk tillväxt och utveckla den verksamhet vi har förvärvat. Vi punktmarkerar nu marginal, tillväxt och satsningarna på marknadsföring.

Vad är din kommentar till omsättningen och bolagets resultat?

Kvartal 3 var ett tufft kvartal. Vädret på våra viktigaste marknader var fortsatt väldigt bra under sommaren, vilket sänkte aktviteten bland våra kunder. Dessutom har spelarvinsterna varit höga och påverkat oss under perioden. Vi har också arbetat aktivt med marknadsföring vilket har inneburit en kostnadsökning.

Ni har tecknat ett nytt plattformsavtal och fördjupat samarbetet med Together Gaming. Vad betyder det för bolaget och hur kan det påverka resultatet framöver?

Detta avtal är ett genombrott för oss. Vi har uppnått en väsentlig förbättring av marginalerna genom att få ner kostnaden för plattform, spel och betalningar. Avtalet är vidare riggat för tillväxt då vi åtar oss att växa vår affär hos Together Gaming samtidigt som högre marginaler frigör resurser för tillväxt.

Ni verkar ha kommit långt på att förbättra marginalen. Vad kommer ni fokusera på nu?

Genom att höja marginalen har vi nu en bas att stå på för att utveckla verksamheten vidare. Vi kan bredda oss till nya marknader genom egna lanseringar och även genom samarbeten. Vidare vill vi öka effektiviteten i marknadsföringen för att ytterligare förbättra vår marginal. Man kan nog sammanfatta detta som fortsatt fokus på tillväxt och marginal.

Du nämner tillväxt genom samarbeten. Kan du utveckla?

Rhino Gamings erbjudande har breddats till att även omfatta utveckling, marknadsföring och drift av kasinon. Här har vi redan börjat att arbeta med en partner att utveckla kasinosajter för nya marknader. Vi bidrar med en spelportfölj och kunskap inom onlinespel.  Det är ett nytt och tidigt projekt men vi kan redan se att det utvecklar sig positivt och vi bedömer att vi kommer få ett tillskott i omsättning och resultat redan under kvartal 4.

Hur ser du på tillväxten för egna varumärken framöver?

Rent allmänt sker en reglering av de mer mogna marknaderna, där vi är aktiva, vilket håller tillbaka tillväxten. Senast reglerades Nederländerna, vilket fick stor effekt på flera bolag i branschen. Följden blir färre marknader att konkurrera på för olika aktörer. Det blir svårare att växa traditionellt i det klimat som uppstår. Dock har vi en fördel av att ha olika varumärken och att vi faktiskt använder olika plattformar och därmed har fler ingångar till marknaden. Här arbetar vi opportunistiskt för att tillvarata möjligheter som uppstår. Bland annat har vi lanserat Metal Casino i Spanien som är en reglerad marknad och vi undersöker fler reglerade marknader.

Spiffbet höll en väldigt hög förvärvsaktivitet förra året och första kvartalet 2021, men nu har det varit lugnt ett tag. Hur tänker ni där?

Vi har fortarande vår stående förvärvsagenda. Samtidigt behöver vi låta organisationen smälta alla de förvärv som vi har gjort under 2020 och början av 2021. Ska vi göra ytterligare förvärv bör det vara varumärken och bolag som tillför lönsamhet eller strategiska komponenter som vi i dagsläget saknar. Vi har arbetat intensivt med att integrera och samordna tidigare förvärv. Det finns också många möjligheter som uppstår i den befintliga affären. Framförallt ser satsningen inom Rhino Gaming väldigt spännande ut.

Slutligen, hur ser det ut framöver? Kommer vi nå break-even under kvartal 4?

Avslutningen på kvartal 3 var positiv vad gäller omsättning och vi har tagit en del tyngre marknadsföringsinvesteringar. Vi har ett bra avtal som ger oss ett bra utgångsläge. Dessutom har vi lanserat Spanien under november. Samtidigt ser vi en hårdare konkurrenssituation på de mer mogna marknaderna och vi har åtaganden att fortsätta investera i marknadsföring. Avskaffandet av de temporära spelbegränsningarna i Sverige kommer påverka oss också. Det är väldigt svårt att se hur den sammanvägda effekten av dessa faktorer faller ut vad gäller vår lönsamhet. Det som är nytt i ekvationen är vårt nya verksamhetsområde inom Rhino Gaming som uppvisar stor potential.

Vi har siktat på att nå break-even. För att försäkra oss om att göra det måste vi prioritera om i de marknadssatsningar som görs och det tror vi kan vara kontraproduktivt på lite sikt, vilket innebär att break-even kan skjutas en bit in i framtiden. Sammantaget har vi ett ovanligt svårbedömt läge med en tuff period bakom oss, hårdnande konkurrens, samtidigt som vi gjort betydande framsteg med partneravtal och satsar på marknadsföring. Jag har god förhoppning om att vi får se bra resultat framöver, men respekt för att det kan ta tid och att vi måste arbeta hårt för framgångarna

Läs rapporten i sin helhet på bolagets hemsida: https://www.spiffbet.se/delarsrapporter/

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, info@spiffbet.com

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino under bland annat varumärkena Metal Casino, Cashmio, Supernopea, Buster Banks, Sir Jackpot, Live Lounge, Wishmaker, Goliath Casino, Bellis Casino, Turbovegas och Scandibet samt spelproduktion under varumärkena Rhino Gaming, STHLMGAMING och Spiffbet Sports. Spiffbets onlinekasino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets spelproduktion är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som passar olika kunder och marknader globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel.

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08 503 000 50.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Under kvartal 3 ökade spelarinsättningarna men nettoomsättningen sjönk med 23 procent som en följd av mycket höga spelarvinster. Den varma sommaren spelade också in under en stor del av kvartalet med lägre spelaraktivitet som följd under juli och augusti. Resultatet justerat för goodwillavskrivningar är sämre än kvartal 2, vilket utöver lägre nettoomsättning beror på ökad marknadsföring i slutet av perioden.
Twittra det här