Dela

Kontakt

 • Henrik Svensson

  CEO


  Karlavägen 60 114 49 Stockholm SWEDEN
  08-150858
  http://www.spiffbet.se
 • Jens Bruno

  CFO


 • Länkar

  Citat

  Resultatmässigt har kvartalet inneburit en förbättring. Visserligen är det redovisade resultatet lägre än för kvartal 1, men vi hade engångskostnader till följd av förvärv, interna organisatoriska förändringar och framåtriktade satsningar om totalt dryga 3 miljoner kronor. Dessutom medförde förvärvet av Manisol ökade avskrivningar av immateriella rättigheter. Tar man bort dessa effekter ser vi att det underliggande resultatet faktiskt har förbättrats.
  Henrik Svensson, VD Spiffbet
  Vi har jobbat hårt för att anpassa allt content till spanska utan att ge avkall på vad varumärket Metal Casino står för. Vi vet att vårt varumärke är globalt gångbart och har stor potential på de flesta marknaderna. Nästan en halv miljard människor har spanska som modersmål. Spanien är bara ett första steg på vägen.
  Marielle Tengström, Brand manager Metal Casino
  Det kan inte vara bättre timing att lansera en sportsbook i Finland. Det finska herrlandslaget spelar EM för första gången i historien och OS i Tokyo är runt hörnet. Sportintresset är på topp i Finland! Produkten vi erbjuder kommer att förse våra finska kunder med en smidig, snabb och underhållande spelupplevelse.
  Maria Boelius, Head of Casino Operations, Spiffbet
  Nylanseringen under Rhino Gaming tydliggör det faktum att Spiffbet idag är ett bolag som har två ben. Under det senaste året har onlinespel seglat upp som den dominerande delen av våra intäkter. Men det är viktigt att komma ihåg att spelproduktionen sedan omstöpningen av Spiffbet har arbetat på och idag är en verksamhet med stabila intäkter. Vi ser nu en spännande potential i det ökade intresset för Rhino Gamings spelerbjudande samt även möjligheten att korsbefrukta kunderbjudandet med nya tjänster
  Henrik Svensson, CEO Spiffbet
  Vi får upp omsättningen med nästan 60 procent jämfört föregående kvartal och att en stor del av denna ökning inte drivs av förvärv.
  Henrik Svensson, VD, Spiffbet
  Vi är glada över att komma i gång med fler varumärken i Sverige. Metal Casino växer i Sverige och vi gör bedömningen att de varumärken vi nu lanserar har en stor potential på den svenska marknaden.
  Maria Boelius, chef för Spiffbets onlinekasino
  Vi har hela tiden sagt att vi vill skapa synergier mellan våra varumärken. Att öka närvaron på den svenska marknaden var en lågt hängande frukt. Vi har redan ett team för Sverige och nu får de fler varumärken att arbeta med. Rent operationellt medför inte denna satsning några större förändringar eller något betydande merarbete.
  Henrik Svensson, VD Spiffbet
  Äntligen är vi i mål med den här affären och kan fokusera på att gemensamt utveckla Spiffbets kasinoverksamhet. Branschen genomgår en förändring och en konsolidering är nödvändig för att nå den kritiska massa som krävs för att skapa uthållig lönsamhet. Vårt team kommer nu att förstärka Spiffbets organisation och jag ser mycket positivt på den framtida utvecklingen. Nu kan Manisol öka takten i de satsningar som vi redan inlett med etablering i ytterligare marknader, både i och utanför Europa.
  Johan Styren, Manisol Gaming Ltd
  Spiffbet har idag tagit ett stort kliv och blivit en aktör att räkna med i spelbranschen. Vi har nått den storlek som krävs för att öka marginal och tillväxt. Förvärvet av Manisol öppnar också dörren till större förvärv och strukturaffärer framöver. Vår ambition är att skapa maximal avkastning till våra aktieägare och vi har återigen bevisat vår förmåga att genomföra förvärv för att tillvarata de stora kostnadsfördelar som kan uppnås tack vare den högre omsättningen. Till detta kommer också synergieffekterna mellan spelproduktion och vår kasinoverksamhet. Förvärvsresan fortsätter!
  Henrik Svensson, VD Spiffbet AB
  Förvärven har alla målet att lyfta verksamheten genom att vi ökar omsättningen. Därmed kommer vi närmare en position där vi kan ta ett strukturgrepp på våra rörliga transaktionskostnader genom att ha egna licenser och själva ta ansvar för teknikplattformen. Detta hoppas vi blir en game changer. Vidare ger förvärven stordriftsfördelar genom att vi kan ta hem kostnadssynergier och fördela fasta kostnader på en större volym.
  Henrik Svensson, VD Spiffbet
  It's great to find a harbor for Manisol in Spiffbet. They have both the financial muscles and the will to drive growth. Both our companies have a solid organization with complementary qualities that can harness each other's strengths. It will be inspiring to follow the business both as a major shareholder and strategic advisor in the future. We have already started our entry into new markets, both within the EU and outside, and with the additional resources we can speed up the pace
  Johan Styren, owner Scandibet and TurboVegas
  With this acquisition, Spiffbet reaches a critical mass and becomes a force to be reckoned with in the gaming industry. This also opens opportunities for larger acquisitions and strategic transactions in the future. Our ambition is to get the maximum effect on being listed on the stock exchange, our proven ability to carry out acquisitions and economies of scale that can be achieved because of the higher turnover. This transaction also reinforces the synergies between game production and our casino business. We will continue to act as the locomotive for acquisitions and catalysts for strategic transactions.
  Henrik Svensson, CEO Spiffbet Group
  ”Det är väldigt kul att hitta en hamn för Manisol hos Spiffbet. Där finns både finansiella muskler och liksom hos oss en vilja att driva tillväxt. Båda bolagen har en bra organisation med olika kvalitéer som jag tror kommer fungera bra tillsammans. Bolagen kompletterar verkligen varandra och kan utnyttja varandras styrkor. Det ska bli väldigt roligt att följa verksamheten både som större aktieägare och strategisk rådgivare framöver. Och vi kan nu öka takten rejält i de satsningar som vi redan inlett med etablering i ytterligare marknader, både i och utanför Europa"
  Johan Styrén, huvudägare i Manisol
  Vi som står bakom Cashmio är en grupp entreprenörer och investerare med erfarenhet från spelbranschen. Vi tror fortsatt på teamet i Cashmio och ser en stor potential i att Cashmio nu ingår i en börsnoterad koncern. Cashmio och Spiffbet står inför en spännande möjlighet att accelerera upp utvecklingen av kasinoverksamheten genom ökad marknadsföring, gå in i nya marknader ochytterligare förvärv. Som tidigare ordförande i Cashmio känns det bra att kunna lämna över till Spiffbet under så gynnsamma förutsättningar och samtidigt fortsätta vara med på resan som aktieägare i Spiffbet.
  Andreas Johannesson, fd styrelseordförande Cashmio Group
  Det känns bra att överlämna Zenspin till Spiffbet-teamet. Hela transaktionen visar att vårt samarbete med Spiffbet fungerar mycket bra. Vi är övertygade om att Spiffbet i ett fördjupat samarbete med oss kan ta Zenspin till en ny nivå.
  Klas Rosenqvist, försäljningschef Together Gaming Ltd
  Zenspin är ett kasino som kompletterar våra övriga varumärken hos Together Gaming - där vi redan har fyra kasinon och kan få maximal synergieffekt. Mina medarbetare och jag ser verkligen fram emot att börja med en omarbetning av kasinot och fortsätta vidareutveckla varumärket. Zenspin kommer att bidra till ökad lönsamhet och har bra potential att växa framöver.
  Maria Boelius, chef för Spiffbets kasinoverksamhet
  Vi på Cashmio Group ser redan fördelarna med att vara en del av ett noterat bolag som Spiffbet och kunna vara med och konsolidera in andra kasinon i vår verksamhet. Både jag och min organisation ser fram emot att börja arbeta med Wishmaker som är ett bra och spännande varumärke som passar väl in i vår befintliga kasinoportfölj.
  Maria Boelius, chef för Spiffbets kasinoverksamhet
  Jag tycker att vi har goda förutsättningar att kunna ta över Wishmaker på ett framgångsrikt sätt och skapa värde. Det är precis den här typen av mycket kostnadseffektiva inkråmsförvärv vi vill göra framöver. Jag ser fram emot att fortsätta växa vår verksamhet både organiskt och genom nya förvärv.
  Henrik Svensson, VD Spiffbet
  Kvartalet inleddes med förvärvet av Goliath Casino och vi fortsatte med att arbeta med flera större och mindre förvärv - ett större, Cashmio Group, gick i mål den 26 oktober. Det får nog betraktas som ännu en gamechanger, där vi får in 10 nya medarbetare med bra kompetens och en vilja att driva och utveckla kasinoverksamheten. Och vår omsättning ökar dramatiskt.
  Henrik Svensson, VD Spiffbet
  Det är jätteroligt att bli en del av Spiffbet och ta del av de möjligheter som finns i ett noterat bolag. Cashmios trovärdighet gentemot våra leverantörer ökar och vi kan investera mer i marknadsföring samtidigt som vi ser stora möjligheter att effektivisera vårt gemensamma arbete. Det är också kul att vara med på Spiffbets förvärvsresa, där Cashmios team kan bidra med gedigen operativ kasinokompetens
  Maria Boelius, VD Cashmio Group Ltf
  Spiffbet som bolag är i ett väldigt spännande läge nu när vi är i mål med detta förvärv, som jag tror kommer att ge ett rejält lyft för både vår kasinoverksamhet och Spiffbet som helhet. Cashmio har ett starkt team som blir en bra förstärkning till vår egen organisation. Förutom att vi får större tyngd i vår kasinoverksamhet kommer vi också kunna göra ytterligare besparingar och få bättre villkor hos våra leverantörer
  Henrik Svensson, VD Spiffbet AB
  Att ta över Bellis Casino är en affär som passar in i vår verksamhet i och med att vi äger Goliath Casino som också finns på Aspire Global. Bellis Casino ger oss också en närvaro på den reglerade danska marknaden där varken Metal Casino eller Goliath Casino är etablerade. Ambitionen är att införliva Bellis Casino i vår befintliga verksamhet och att växa detta onlinekasino tillsammans med våra övriga kasinon.
  Henrik Svensson, VD, Spiffbet AB
  Vi tror att Spiffbet som ny ägare till Bellis Casino kommer ge en nytändning för varumärket. För oss var detta ett viktigt kriterium när vi sökte en ny ägare till Bellis Casino.”
  Jamie Walters, VD, Tau Marketing
  Nu är vi klara med förvärvet av Goliath och kan vidareutveckla bolaget som en del av Spiffbet med fokus på nya marknader och tillväxt, samt skapa synergier med befintlig verksamhet. Vi fortsätter samtidigt att utvärdera nya strategiska möjligheter för att fortsätta att vara lokomotivet i förvärvsresan.
  Henrik Svensson, VD Spiffbet AB
  Vi ser fram emot att kunna erbjuda samtliga spel från Spiffbet Casino, Copacabana och övriga spelportföljer från Spiffbet. Slotegrator har en stark geografisk närvaro på ett flertal tillväxtmarknader och ett brett tjänsteutbud där Spiffbets spel kommer att bli en intressant komponent i erbjudandet.
  Maria Areshchenko, Senior Vendor Manager på Slotegrator
  Vi är glada och stolta över att kunna välkomna Metal Casino till SkillOnNets plattform. Metal Casino är ett starkt varumärke med bevisade framgångar de senaste åren, inte minst med hjälp av sin unika differentiering och fokus mot rockfans över hela Europa. Vi är övertygade om att SkillOnNet passar perfekt för att både hjälpa dem att växa på sina nuvarande kärnmarknader och samtidigt använda våra licenser och kompletta casinolösning för att expandera och etablera sin unika metalidentitet på åtskilliga nya marknader.
  Jerry Land, VP B2B Solutions.
  Det blir spännande att byta till SkillOnNet och fortsätta utveckla ett ömsesidigt fördelaktigt samarbete. Att byta plattform är ett utmanande projekt som ställer höga krav på vår organisation och även vår partner SkillOnNet, men projektet är också en spännande öppning till en ny tillväxtfas för Metal Casino. Genom investeringen i plattformsbytet öppnar vi upp nya möjligheter och marknader för Metal Casino. Närmast ser vi att marknader som Danmark och Tyskland öppnas upp och på sikt ser vi också möjligheter i Latinamerika och Asien. Jag ser fram emot att slutföra plattformsflytten och tillsammans med teamet i Metal Casino fortsätta att bygga verksamheten.
  Henrik Svensson, VD Spiffbet
  Vi klarade av en nyemission mitt under brinnande börskaos i samband med Coronakrisen, vilket visar på vår styrka och förtroende i aktiemarknaden och hos de större ägarna.
  Henrik Svensson, VD Spiffbet AB
  Genom att Goliath Casino blir ett helägt dotterbolag i Spiffbet-koncernen underlättas integrationen av Goliath Casino i Spiffbets nuvarande verksamhet. Fokus nu är att slutföra affären genom att registrera vårt ägande på Malta samtidigt som vi börjar realisera vår tillväxtstrategi för Goliath Casino.
  Henrik Svensson, VD Spiffbet
  ”Den här emissionen är ytterligare ett steg mot att slutföra förvärvet av Goliath. Den innebär att förvärvet av Goliaths verksamhet inte belastar Spiffbets kassa”
  Henrik Svensson, VD Spiffbet AB
  Förvärvet av Goliath stärker vår position inom onlinekasino och är en viktig del i vår förvärvsplan. Genom Goliath får Spiffbet tillgång till ett nytt varumärke som är internationellt gångbart och som vi kan utveckla och expandera till nya marknader. Vidare är samordningsfördelarna med Metal Casino tydliga. Goliath passar väl in vår verksamhet och kompletterar vår marknadsnärvaro med en annan profil och delvis andra marknader.
  Henrik Svensson, VD Spiffbet.
  Goliath får genom förvärvet en ny start och kan genom Spiffbet fortsätta att utvecklas och vara del av en större företagsgrupp där andra varumärken ingår. Spiffbet har starkt stöd från sina ägare för att vara lokomotivet i den konsolidering som pågår inom spelbranschen och jag ser fram emot att vara en del av denna resa.
  Claes Wenthzel, styrelseordförande Goliath Casino
  Vi är entusiastiska över samarbetet med Spiffbet. Det är en spännande tid för kasinooperatörer i Latinamerika och vi är självklart glada över att få möjligheten att via Spiffbets plattform kunna erbjuda våra spel och även kunna erbjuda våra kunder spel från Spiffbet och Copacabana Gaming.
  Michael Probert, CCO iSoftBet
  Det råder inga tvivel om att detta samarbete kommer att vara mycket framgångsrikt på nya marknader som till exempel Latinamerika. iSoftBet är välkänt på reglerade marknader för att erbjuda hög kvalitet genom deras teknikplattform och spelutbudet. Många av deras produkter är ytterst framgångsrika, rent av klassiker i spelbranschen. Det är därför roligt att Spiffbets och Copacabana Gamings spel kommer att distribueras jämte dem.
  Staffan Cnattingius, CCO Spiffbet.
  Avtalet öppnar upp stora marknadsmöjligheter för Spiffbet att distribuera spel till iSoftbets kunder. Vidare lyfter avtalet Spiffbet genom att vi får tillgång till ett brett utbud av kvalitetsspel som vi kan föra fram i diskussioner med kunder. Överenskommelse visar på kraften i det erbjudande som Spiffbet och Copacabana Gaming tillsammans utgör med en gemensam spelserver och med en gemensam säljorganisation
  Henrik Svensson, CEO Spiffbet.
  Förvärvet av Metal Casino löper på bra, vi har redan erhållit accept från drygt 90 procent av ägarna i bolaget. Vi har även påbörjat integrationsarbetet och de besparingsåtgärder som kan göras när vi kan utnyttja gemensamma resurser. Nu vill vi bjuda in våra egna och Metal Casinos aktieägare att investera i denna nyemission så vi kan genomföra våra expansionsplaner och fortsätta förvärvsstrategin.
  Henrik Svensson, VD Spiffbet
  Investeringen i Copacabana Gaming är en högt prioriterad affär för vår verksamhet inom spelutveckling och som ligger precis i linje med vår satsning på tillväxtmarknader, som Latinamerika. Copacabana Gaming har ett mycket kreativt och kompetent team. Utvecklingsteamet kommer bli en viktig del i att etablera Spiffbet som en leverantör att räkna med på den latinamerikanska marknaden. Jag ser verkligen fram emot att kunna erbjuda Copabana Gamings spel via vår spelserver. Min ambition är också att vi ska samarbeta med Copacabana Gaming och ägarna i NGT Interactive i en framtida lansering av en planerad speloperatörsverksamhet i Latinamerika.
  Henrik Svensson, CEO Spiffbet AB
  Rätt lokal kompetens är en förutsättning för att lyckas såväl inom spelutveckling som inom speloperatörsverksamhet. Med våra partners i NGT och teamet som driver spelutvecklingen i Copacabana Gaming har vi nu verkligen fått ett brohuvud i Latinamerika. Jag ser nu fram emot att intensifiera arbetet med att lansera nya roliga spel tillsammans med alla dedikerade medarbetare i Copacabana Gaming.
  Staffan Cnattingius, Head of Sales Spiffbet AB
  Genom investeringen från Spiffbet kommer vi få dels finansiella resurser, dels tillgång till Spiffbets teknikplattform och säljorganisation. Tillsammans ger allt detta oss bra förutsättningar att verkställa den plan vi har tagit fram för att löpande förse den latinamerikanska marknaden med underhållande spel anpassade till lokala preferenser. Vi ser också flera spännande möjligheter att nå ut till nya marknader och att vara en del i en vidare expansion som speloperatör.
  Edgar Lenzi, NGT Interactive
  Det är skönt att vi äntligen går i mål med denna transaktion så vi kan gå vidare och delta i konsolideringen av speloperatörsbranschen. Det har varit tufft att finansiera förvärvet i rådande börsklimat, men vi har ett starkt stöd i ägarkretsen och vår strategi har även tagits emot väl av externa investerare.
  Henrik Svensson, VD Spiffbet AB
  Vi är glada att ha uppnått vårt mål om att få verksamheten i Metal Casino börsnoterad, något som har varit en uttalad målsättning sedan verksamheten startades. Samtidigt säkrar vi den nödvändiga finansiering som ska ta oss till break-even på kassaflödesnivå. Genom Spiffbet får vi också de förutsättningar vi behöver för att växa och utnyttja hela potentialen i vårt starka varumärke.”
  Michael Freudenthal, medgrundare av Metal Casino
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera

  Twitter