Spiffbet förvärvar onlinekasinot Wishmaker

Report this content
  • Spiffbet förvärvar onlinekasinot Wishmaker genom att ta över domän och övrig immaterialrätt
  • Förvärvet möjliggör synergier med Cashmio Group
  • Wishmaker har under perioden januari – september 2020 uppnått en omsättning om 12 miljoner kronor
  • Köpeskillingen bestäms utifrån uppnådd omsättning fram till juni 2021 och erläggs kontant

Spiffbet förvärvar onlinekasinot Wishmaker från det maltesiska företaget Dreamplex Limited. Transaktionen är en inkråmsaffär i det att Spiffbet förvärvar domänen wishmaker.com med tillhörande kunddatabas, affiliatedatabas och andra immateriella rättigheter. Köpeskillingen uppgår till 0,2 i förhållande till omsättningen (Net Gaming Revenue) från tillträde till och med juni 2021 och erläggs kontant i två omgångar. En mindre del erläggs i omgångar perioden januari 2021 till april 2021 och huvuddelen ska erläggas under juli 2021. Köpeskilling erläggs kontant och bedöms kunna finansieras genom eget genererade medel.

Wishmaker är framförallt aktivt i Europa och har under de första nio månaderna 2020 uppnått en omsättning om 12 miljoner kronor. Under 2019 uppgick omsättningen till cirka 9 miljoner kronor. Wishmaker genomför en planerad flytt som beräknas vara klar inom några dagar till samma plattform som där Spiffbets tre varumärken inom Cashmio Group finns. Flytten bedöms ge ett temporärt intäktstapp men planen är att återlansera varumärket efter genomförd flytt till den nya plattformen och återta förlorad omsättning. Härtill finns det goda möjligheter att uppnå synergier på kostnadssidan då den förvärvade verksamheten kommer att drivas av Cashmios befintliga organisation. Dessutom påverkar förvärvet avgiften som erläggs för plattformen i positiv riktning. Spiffbet gör bedömningen att Wishmaker kommer att ge ett vinstillskott till bolagets befintliga verksamhet under 2021.

Vi på Cashmio Group ser redan fördelarna med att vara en del av ett noterat bolag som Spiffbet och kunna vara med och konsolidera in andra kasinon i vår verksamhet. Både jag och min organisation ser fram emot att börja arbeta med Wishmaker som är ett bra och spännande varumärke som passar väl in i vår befintliga kasinoportfölj.”, kommenterar chefen för Spiffbets kasinoverksamhet Maria Boelius.

Jag kan bara stämma in i det Maria säger. Under vårt gemensamma arbete har vi verkligen sett fördelarna med att jobba tillsammans. Att dessutom rivstarta och inom en månad tillsammans genomföra ett tilläggsförvärv av denna storlek är smått fantastiskt. Jag tycker att vi har goda förutsättningar att kunna ta över Wishmaker på ett framgångsrikt sätt och skapa värde. Det är precis den här typen av mycket kostnadseffektiva inkråmsförvärv vi vill göra framöver. Jag ser fram emot att fortsätta växa vår verksamhet både organiskt och genom nya förvärv.” säger Spiffbets VD Henrik Svensson.

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, info@spiffbet.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari  10:45 CET

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino under bland annat varumärkena Metal Casino, Cashmio, Supernopea och Goliath Casino samt spelproduktion under varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports. Spiffbets onlinekasino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets spelproduktion är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som passar olika kunder och marknader globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen Vrtcl Gaming Ltd, Mozebra Ltd, Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08 503 000 50.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Spiffbet förvärvar onlinekasinot Wishmaker genom att ta över domän och övrig immaterialrätt. Förvärvet möjliggör synergier med Cashmio Group. Wishmaker har under perioden januari – oktober 2020 uppnått en omsättning om 12 miljoner kronor. Köpeskillingen bestäms utifrån uppnådd omsättning fram till juni 2021 och erläggs kontant
Twittra det här

Citat

Vi på Cashmio Group ser redan fördelarna med att vara en del av ett noterat bolag som Spiffbet och kunna vara med och konsolidera in andra kasinon i vår verksamhet. Både jag och min organisation ser fram emot att börja arbeta med Wishmaker som är ett bra och spännande varumärke som passar väl in i vår befintliga kasinoportfölj.
Maria Boelius, chef för Spiffbets kasinoverksamhet
Jag tycker att vi har goda förutsättningar att kunna ta över Wishmaker på ett framgångsrikt sätt och skapa värde. Det är precis den här typen av mycket kostnadseffektiva inkråmsförvärv vi vill göra framöver. Jag ser fram emot att fortsätta växa vår verksamhet både organiskt och genom nya förvärv.
Henrik Svensson, VD Spiffbet