Spiffbet fullföljer förvärvet av Metal Casino

Report this content
  • Anslutningen till erbjudandet är för närvarande 86,6 procent
  • Spiffbets styrelse har idag fattat beslut om att genomföra apportemissionen för att fullfölja förvärvet av Metal Casino

Spiffbets erbjudande till aktieägarna i Vrtcl Gaming Group Sweden AB (”Metal Casino”) har fram till idag accepterats av ägare motsvarande 86,6 procent av röster och kapital i Metal Casino. Spiffbet har genomfört en due diligence av Metal Casino med tillfredsställande utfall och säkerställt finansiering av förvärvet. Spiffbets styrelse har trots att det tidigare kommunicerade villkoret om 90 procents anslutning av samtliga aktier och röster i Metal Casino vid denna tidpunkt inte uppfyllts beslutat att acceptera utfallet och genomför en apportemission. De aktieägare som inte har accepterat kommer erbjudas att ansluta sig till samma villkor.

Villkoren i förvärvet innebär att aktieägare i Metal Casino för varje fem aktier i Metal Casino erhåller sex nyemitterade aktier i Spiffbet. Vid full anslutning till erbjudandet kommer maximalt 21 230 954 Spiffbet-aktier emitteras, vilket ger aktieägarna i Metal Casino ett ägande om drygt 30 procent av Spiffbet, motsvarande ett värde om cirka 10,6 MSEK baserat på en aktiekurs om 0,50 kronor per aktie i Spiffbet. Apportegendomen kommer att tas upp i Spiffbets balansräkning till samma värde, cirka 10,6 MSEK. Styrelsen beslutar således vid full anslutning att emittera högst 21 230 954 aktier i Spiffbet, innebärande att totalt antal aktier i Spiffbet ökar från 49 004 139 till 70 235 093 och att aktiekapitalet ökar från 6 125 517, 38 kronor till 8 779 386,68 kronor vid full anslutning.

Samordning av Spiffbet och Metal Casino kommer att påbörjas i maj. Målet är att snabbt realisera synergier mellan de båda verksamheterna och även inleda arbetet att expandera Metal Casino på nya marknader samt genomföra kompletterande förvärv av andra operatörsverksamheter.

Spiffbets VD Henrik Svensson kommenterar affären: ”Det är skönt att vi äntligen går i mål med denna transaktion så vi kan gå vidare och delta i konsolideringen av speloperatörsbranschen. Det har varit tufft att finansiera förvärvet i rådande börsklimat, men vi har ett starkt stöd i ägarkretsen och vår strategi har även tagits emot väl av externa investerare.

Vi är glada att ha uppnått vårt mål om att få verksamheten i Metal Casino börsnoterad, något som har varit en uttalad målsättning sedan verksamheten startades. Samtidigt säkrar vi den nödvändiga finansiering som ska ta oss till break-even på kassaflödesnivå. Genom Spiffbet får vi också de förutsättningar vi behöver för att växa och utnyttja hela potentialen i vårt starka varumärke.”, säger Michael Freudenthal, medgrundare av Metal Casino.

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Mobil: 070-650 02 15, henrik.svensson@spiffbet.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 19:15 CET

Om Spiffbet AB

Spiffbet utvecklar onlinespel för kasino och betting som marknadsförs under varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports. Kasinospelen ska vara underhållande och möta behovet på flera olika internationella marknader. För samma kunder har Spiffbet Sports etablerat en unik nisch som ligger mellan traditionell betting och kasinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V. med licens nr N.V.#365/JAZ Sub-License GLH-OCCHKTW0701042018.

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Spiffbet fullföljer förvärvet av Metal Casino. Erbjudandet till aktieägarna i Vrtcl Gaming Group Sweden AB (”Metal Casino”) har fram till idag accepterats av ägare motsvarande 86,6 procent av röster och kapital i Metal Casino. Spiffbet har genomfört en due diligence av Metal Casino med tillfredsställande utfall och säkerställt finansiering av förvärvet. Spiffbets styrelse har trots att det tidigare kommunicerade villkoret om 90 procents anslutning av samtliga aktier och röster i Metal Casino vid denna tidpunkt inte uppfyllts beslutat att acceptera utfallet och genomför en apportemission. De aktieägare som inte har accepterat kommer erbjudas att ansluta sig till samma villkor.
Twittra det här

Citat

Det är skönt att vi äntligen går i mål med denna transaktion så vi kan gå vidare och delta i konsolideringen av speloperatörsbranschen. Det har varit tufft att finansiera förvärvet i rådande börsklimat, men vi har ett starkt stöd i ägarkretsen och vår strategi har även tagits emot väl av externa investerare.
Henrik Svensson, VD Spiffbet AB
Vi är glada att ha uppnått vårt mål om att få verksamheten i Metal Casino börsnoterad, något som har varit en uttalad målsättning sedan verksamheten startades. Samtidigt säkrar vi den nödvändiga finansiering som ska ta oss till break-even på kassaflödesnivå. Genom Spiffbet får vi också de förutsättningar vi behöver för att växa och utnyttja hela potentialen i vårt starka varumärke.”
Michael Freudenthal, medgrundare av Metal Casino