Spiffbet delfinansierar förvärvet av Goliath Casino med en riktad emission

Report this content
  • I samband med förvärvet av Goliath Holding Plc (”Goliath”) genomför Spiffbet en riktad emission
  • Syftet med emissionen är att delfinansiera förvärvet
  • Totalt emitteras 2 137 073 aktier och bolaget tillförs 856 073 kronor. Aktiekapitalet ökar med 267 134 kronor
  • Bland investerarna återfinns både delägare i Goliath och externa investerare

Som tidigare utannonserats avser Spiffbet att i samband med förvärvet av Goliath Holding Plc (”Goliath”) genomföra en riktad emission till en grupp utvalda investerare, varav några delägare i Goliath och några externa. Syftet med emissionen är att delfinansiera förvärvet. Styrelsen i Spiffbet AB har därför, i enlighet med bemyndigande från årsstämma den 22 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission om 2 137 073 aktier. Emissionen tillför Spiffbet 856 073 kronor, vilket motsvarar drygt 0,401 kronor per nyemitterad aktie, innebärande en rabatt om 10 procent utifrån den volymviktade kursen i Spiffbet under en period om 10 dagar före teckning av aktierna den 29 juli. Bolagets aktiekapital kommer genom emissionen att öka med 267 134 kronor.

”Den här emissionen är ytterligare ett steg mot att slutföra förvärvet av Goliath. Den innebär att förvärvet av Goliaths verksamhet inte belastar Spiffbets kassa”, säger Henrik Svensson, VD Spiffbet AB, i en kommentar.

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Mobil: 070-650 02 15, henrik.svensson@spiffbet.com

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino under varumärket Metal Casino samt spelproduktion under varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports. Metal Casino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets spelproduktion är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som passar olika kunder och marknader globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen Vrtcl Gaming Ltd, Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08 503 000 50.

Taggar:

Prenumerera

Citat

”Den här emissionen är ytterligare ett steg mot att slutföra förvärvet av Goliath. Den innebär att förvärvet av Goliaths verksamhet inte belastar Spiffbets kassa”
Henrik Svensson, VD Spiffbet AB