Styrelsen i Spiffbet har beslutat om att fullfölja förvärvet av Goliath

Report this content
  • Spiffbets styrelse har idag fattat beslut om att genomföra apportemissionen för att fullfölja förvärvet av Goliath

Spiffbets erbjudande att förvärva 100 procent av aktierna i Goliath Holding PLC (”Goliath”) har accepterats av samtliga aktieägare. Förvärvet innebär att aktieägarna i Goliath byter sina aktier mot nyemitterade aktier i Spiffbet, varmed Goliath blir ett helägt dotterbolag till Spiffbet.

Idag har styrelsen i Spiffbet således fattat beslut genomför apportemissionen och därmed emittera 6 632 331 Spiffbet-aktier, motsvarande ett värde om 2 656 793 kronor baserat på en aktiekurs om 0,401 kronor per aktie i Spiffbet. Det totala antalet aktier i Spiffbet kommer vid registrering att öka till 174 973 289, vilket motsvarar en utspädning om 3,8 procent, beräknat som antalet nyemitterade aktier dividerat med det totala antalet aktier efter apportemissionen. Aktiekapitalet kommer att öka med 829 041 kronor. De nyemitterade aktierna beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 8 oktober.

”Nu är vi klara med förvärvet av Goliath och kan vidareutveckla bolaget som en del av Spiffbet med fokus på nya marknader och tillväxt, samt skapa synergier med befintlig verksamhet. Vi fortsätter samtidigt att utvärdera nya strategiska möjligheter för att fortsätta att vara lokomotivet på förvärvsresan.”, kommenterar Spiffbets VD Henrik Svensson.

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Mobil: 070-650 02 15, henrik.svensson@spiffbet.com

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino under varumärket Metal Casino samt spelproduktion under varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports. Metal Casino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets spelproduktion är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som passar olika kunder och marknader globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen Vrtcl Gaming Ltd, Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08 503 000 50.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Styrelsen i Spiffbet således fattat beslut genomför apportemissionen och därmed emittera 6 632 331 Spiffbet-aktier, motsvarande ett värde om 2 656 793 kronor baserat på en aktiekurs om 0,401 kronor per aktie i Spiffbet. Det totala antalet aktier i Spiffbet kommer vid registrering att öka till 174 973 289. De nyemitterade aktierna beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 8 oktober.
Twittra det här

Citat

Nu är vi klara med förvärvet av Goliath och kan vidareutveckla bolaget som en del av Spiffbet med fokus på nya marknader och tillväxt, samt skapa synergier med befintlig verksamhet. Vi fortsätter samtidigt att utvärdera nya strategiska möjligheter för att fortsätta att vara lokomotivet i förvärvsresan.
Henrik Svensson, VD Spiffbet AB