Mer än 90 procent av Metal Casinos aktieägare har accepterat Spiffbets erbjudande

Report this content
  • Spiffbets bud om att förvärva samtliga aktier i Metal Casino har accepterats av ägare till mer än 90 procent av aktierna.

Erbjudandet från Spiffbet AB (”Spiffbet”) att förvärva samtliga aktier i Vrtcl Gaming Group Sweden AB ("Metal Casino") har per den 11 maj accepterats av ägare till mer än 90 procent av aktierna i Metal Casino. Kvarvarande aktieägare uppmanas att ta kontakt med Spiffbet för att lösa in sina aktier.

”Vi avser att integrera Metal Casino i Spiffbet-koncernen så kostnadseffektivt som möjligt. Detta underlättas väsentligt av att vi redan nu är över 90 procents anslutning och att Metal Casino blir ett dotterbolag. Vi har tidigare övervägt att genomföra en tvångsinlösen men vi avvaktar för tillfället med denna process. De som inte har accepterat erbjudandet är välkomna att kontakta Spiffbet för att byta in sina aktier enligt villkoren i vårt erbjudande.”, säger Henrik Svensson, VD på Spiffbet.

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Mobil: 070-650 02 15, henrik.svensson@spiffbet.com

Om Spiffbet AB

Spiffbet utvecklar onlinespel för kasino och betting som marknadsförs under varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports. Kasinospelen ska vara underhållande och möta behovet på flera olika internationella marknader. För samma kunder har Spiffbet Sports etablerat en unik nisch som ligger mellan traditionell betting och kasinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V. med licens nr N.V.#365/JAZ Sub-License GLH-OCCHKTW0701042018.

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50.

Taggar: