Första dag för handel i Renewable Ventures Nordics

Report this content

Idag är första dag för handel i investmentbolaget Renewable Ventures Nordics. Bolagets affärsidé är att förvärva minoritets- eller majoritetsposter i onoterade bolag som avser att börsnotera sig inom en tvåårsperiod. Bolagets vision är att långsiktigt skapa aktieägarvärde och bli en partner för tillväxtbolag som avser att börsnotera sig.

Renewable Ventures Nordics är ett investeringsbolag vars investeringar företrädesvis görs i tillväxtbolag som avser att genomföra en börsnotering. Vid årsstämman 2022 tillträdde en ny ledning och styrelse med visionen att bli en partner till tillväxtbolag som avser att börsnotera sin aktie. Investeringsstrategin är inte begränsad till några sektorer eller branscher och bolaget avser att hålla sig kontinuerligt ajour avseende potentiella investeringsmöjligheter. Motivet till noteringen på Spotlight Stock Market är att underlätta framtida förvärv, då ambitionen är att öka investeringstakten och hitta ett eller flera intressanta förvärv som kan dra nytta av fördelarna av att verka i noterad miljö.

”Efter en längre tids arbete är Renewable Ventures Nordic AB äntligen redo att listas på Spotlight Stock Market. Det är såklart glädjande för oss i ledning och styrelse men också för våra aktieägare. Vår ambition är att använda listningen som en plattform för att kunna skapa aktieägarvärde. Vi ser fram emot listningen av aktien och vilka möjligheter det kan skapa för ett bolag som Renewable Ventures Nordic,” kommenterar VD Marcus Bonsib, Renewable Ventures Nordic.

”Idag inleds handeln i investmentbolaget Renewable Ventures Nordic. Vi ser fram emot att följa deras investeringsstrategi och välkomnar bolaget till Spotlight,” säger Carl-Henrik Nordberg, Head of Listing, Spotlight.

Presskontakt
Anders Eriksson, Marknadsplatschef Spotlight
+46 79 006 65 66, ae@spotlightstockmarket.com

OM SPOTLIGHT
Spotlight är marknadsplatsen där investerare och tillväxtbolag möts. Hos oss är det enklare och tryggare för bolagen att vara noterade. Vi erbjuder en helhetslösning som ökar synligheten för våra bolag genom unika mediesamarbeten. Investerare får genom Spotlight möjlighet att bli delägare i cirka 160 tillväxtbolag i olika branscher från flera länder, däribland bolag som Bahnhof, Freetrailer och Synthetic MR.
spotlightstockmarket.com