TiksPac AB avnoteras från Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market har beslutat att TiksPac AB:s (”TiksPac”) aktie (TIKS) ska avnoteras från Spotlight.

Den 1 juni 2020 placerades TiksPacs aktie på observationslistan då Spotlight bedömde att bolaget genomgick en väsentlig förändring. I samband med detta har Spotlight, på sedvanligt sätt, prövat huruvida bolaget uppfyller Spotlights noteringskrav. Spotlight bedömer att bolaget inte uppfyller värdepappersmarknadens krav på sundhet och att fortsatt notering riskerar att skada förtroende för värdepappersmarknaden och Spotlight. Det är därmed inte möjligt att låta TiksPac vara fortsatt noterat.

Sista dag för handel kommer vara den 30 juni 2020.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
e-post Issuer@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight Stock Market
Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar