Kommuniké från extra bolagsstämma i SSM

Report this content

På begäran av majoritetsägaren Amasten Fastighets AB (publ) höll aktieägarna i SSM Holding AB (org.nr 556533-3902) den 4 januari 2021 en extra bolagsstämma. 97,5 procent av bolagets aktier och röster var representerade vid stämman.

Bolagsstämman fattade beslut i enlighet med kallelsens förslag till beslut.

Bolagsstämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fyra (4) för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bolagsstämman beslutade att inget styrelsearvode ska utgå till tillträdande styrelseledamöter.

Bolagsstämman beslutade att entlediga nuvarande styrelseledamöter Anders Janson, Per Berggren, Sheila Florell, Krister Karlsson, Bengt Kjell och Jonas Wikström.

Bolagsstämman beslutade att välja Mikael Rånes, Per Jönsson, Hans Ragnarsson och David Svensson till nya styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande valdes Mikael Rånes. Samtliga nya styrelseledamöter är anställda inom Amasten.

Med stöd av tillfälliga lagregler till följd av den rådande pandemin genomfördes den extra bolagsstämman enbart genom poströstning.

För mer information vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson

Kommunikations- & IR-chef
E-post: ann-charlotte.johansson@ssmliving.se
Telefon: +46 (0)761-65 17 71

Om SSM Holding AB                      
SSM utvecklar och producerar ytsmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och per 30 september 2020 finns cirka 4 300 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com


Taggar:

SSM

Dokument & länkar