Dela

Citat

Förutom att Turbinhallen innefattar en skola och en restaurang som genererar långsiktiga kommersiella intäkter till föreningen, så får de boende ett mycket prisvärt och till viss del unikt boende. Vi har varit måna om att bevara byggnadens industriella arv, samtidigt som vi har utvecklat ett yteffektivt boende med ett fantastiskt inomhusspa och gym.
Mattias Roos, VD & koncernchef för SSM
The Tube ger de boende tillgång till kvalitativa, prisvärda och yteffektiva bostäder med närhet till både goda kommunikationer och motionsanläggningar.
Mattias Roos, VD & koncernchef för SSM
Susanne Blomberg, marknadschef på SSM.
– Det är glädjande att unga stockholmare skulle välja att spara och amortera extra på sina bolån, framför mer kortsiktiga investeringar såsom shopping och bilinköp, om de fick pengar över på sitt boende. På SSM vet vi att de flesta unga gärna prioriterar sin fritid och sina intressen framför ett stort boende. Just därför fokuserar vi så hårt på att utveckla kostnads- och yteffektiva lägenheter för den här specifika målgruppen.
Casper har en bred och gedigen finansiell bakgrund. Hans tidigare erfarenhet från expansion, företagsförvärv, nyemissionsprocesser och noterad bolagsmiljö adderar erforderlig erfarenhet till bolagets ekonomi- och finansfunktion. Den nya rollen införs i syfte att komplettera och avlasta nuvarande ekonomifunktion och för att säkerställa SSMs kapacitet att leverera på bolagets framtida planer.
Mattias Roos, verkställande direktör för SSM.
SSM verkar på en intressant marknad med en spännande produkt. Jag ser fram emot att få möjlighet att delta i bolagets fortsatta tillväxtresa och planerade börsnotering.
Casper Tamm.
Efterfrågan på våra bostäder är stark och vi fortsätter att vara positiva om marknadsförutsättningarna även framöver. Med förstärkningen av vårt team inom affärsutveckling ökar vi ytterligare vår förmåga till att realisera våra tillväxtplaner.
Mattias Roos, verkställande direktör SSM
Med de nya ledamöterna har vi stärkt styrelsens kompetens inom och erfarenhet från framförallt fastighets- och finansbranschen samtidigt som styrelsen uppfyller kraven för att bli ett noterat bolag, säger Anders Janson, styrelseordförande för SSM.
Anders Janson, Styrelseordförande SSM Holding (publ)
These new Board members have strengthened the Board’s expertise in and experience from the real estate and financial sectors and at the same time the Board meets the market requirements for a potential listing on the stock exchange.
Anders Jansson, Chairman of the Board SSM Holding (publ)
It’s fantastic to see that so many people came out to share this moment with us. This is our first joint project with Profi, and we’re very satisfied with our cooperation. A lot of work has gone into this project, especially when it comes to preserving the building’s cultural-historical value and at the same time offering modern homes for tomorrow’s Stockholmers.
Mattias Roos, CEO, SSM
We’ve had this property in our possession for eight years, and it’s really exciting that it is being converted into housing. The journey has been long and we started planning early on how to develop the property in line with the urban development in Nacka. We are very proud to be here today to kick off production together.
Thomas Sipos, CEO, Profi Fastigheter
Den här fastigheten har varit i vår ägo i sju år, och det är otroligt spännande att den nu konvertereras till bostäder. Vägen hit har varit lång, vi började tidigt planera hur vi kunde utveckla fastigheten i linje med att Nacka bygger stad. Det är med stolthet vi står här idag för att gemensamt inviga produktionen.
Thomas Sipos, VD, Profi Fastigheter.
Det är fantastiskt roligt att se att så många är här och delar denna stund med oss. Det här är vårt första gemensamma projekt med Profi Fastigheter, och vi väldigt nöjda med samarbetet. Det ligger mycket arbete bakom, framförallt vad det gäller att både bevara de kulturhistoriska värdena och samtidigt erbjuda moderna bostäder för morgondagens stockholmare.
Mattias Roos, VD, SSM.
Vi är oerhört glada och stolta över att stå här idag! Det ligger mycket arbete bakom, men nu äntligen är produktionen igång! Marknaden får en efterfrågad produkt som dessutom skapar en mångfald på bostadsmarknaden och läget är oerhört passande med bra kommunikationer och närhet till flera stora lärosäten, som KTH och Stockholms Universitet.
Staffan Sälg, VD för Studentbacken.
We’re very proud and happy to be standing here today. A lot of work has gone into this project and now it’s finally in production. The market is getting a highly demanded product that also contributes to the diversity of the housing market and the location has an excellent access to public transportation and proximity to several major academic institutions including KTH and Stockholm University
Staffan Sälg, VD, Studentbacken
Spånga har en bra mix av det som är viktigt för vår målgrupp; snabb kommunikation in till city, ett urbant centrum och naturen runt knuten. Ett perfekt läge för våra kunder.
Mattias Roos, VD, SSM
Brommaplan är med sina goda kommunikationsmöjligheter och närhet till både city och grönområden ett mycket intressant område för våra kunder. Vi ser potential till att utveckla upp emot 400 bostäder tillsammans med Profi.
Mattias Roos, VD, SSM
Nacka står inför en spännande förnyelse, tillväxten är stark och framtidstron intressant. Nackas strategi och vilja att bygga stad stämmer väl in i vår vision för hur vi vill utveckla våra nya bostadsprojekt. Vi ser fram emot att genom detta projekt kunna bidra till de nya stadsmiljöer som vår målgrupp morgondagens stockholmare så starkt efterfrågar.
Mattias Roos, VD SSM
Vi är två starka, båda Stockholmsbaserade, uppstickarbolag som kompletterar varandra väl. JVAB grundlägger städer och SSM bygger bostäder för morgondagens Stockholmare, kan det bli bättre? Framtidens byggbransch handlar om att nyttja varandras kompetens på bästa sätt med långsiktiga samarbeten i öppenhet och förtroende – och det är vad vi ser framför oss inom detta samarbete.
Fredric Kastevik, VD JVAB
Genom att kombinera våra bolags tekniska kompetens ser vi stor potential till att effektivisera byggprocessen, minska kostnaderna och öka lönsamheten. Dessutom optimeras affären ytterligare i ett långsiktigt samarbete när vi skapar tillförlitliga relationer och organisatoriskt samarbete
Mattias Roos, VD SSM
Vi är glada över det stora intresset från investerarna för vår nya obligation. SSM har haft en stark tillväxt under de senaste åren och med den nya obligationsfinansieringen på plats så kan vi öka takten i verksamheten ytterligare mot vårt mål att nå 1 000 byggstarter per år 2018.
Mattias Roos, VD SSM Holding
Vi är stolta över att vara en av Stockholmsregionens större aktörer på bostadsmarknaden och en viktig kugge i samhällets fortsatta utveckling.
Mattias Roos, VD SSM
- I Väsjön ser vi fram emot att kunna utveckla både hyresrätter och bostadsrätter. Sollentuna kommun har en hög ambition i utvecklingen av området. För vår målgrupp är närheten till kollektivtrafik viktigt. Vi är därför väldigt entusiastiska kring kommunens planer på linbana och ser fram emot att det blir verklighet.
Mattias Roos, VD SSM
Projekt Herrgården är en utmärk möjlighet att förverkliga ett stort hyresprojekt med ett strategiskt intressant läge vid Älvsjö Centrum.
Mattias Roos, VD SSM
Under drygt 40 år har fastigheten fungerat väl för oss som studieförbund och som en viktig mötesplats för idéburna organisationer. Nu är fastigheten inte längre en rörelsefastighet och det är rätt läge för oss att avyttra.
Kerstin Enlund, förbundsrektor Bilda
Projektet är ovanligt för oss på SSM eftersom vi blandar konvertering med nyproduktion. En spännande utmaning där vi lagt stor vikt vid att bevara och behålla den karaktär som redan finns i området och i de befintliga byggnaderna. Det är fantastiskt roligt att bidra till fler bostäder där människor vill bo och som samtidigt gör stadsmiljön mer levande. Vi är förstås mycket glada över det positiva gensvar marknaden har visat produkten i detta projekt.
Mattias Roos, VD SSM
Vi förvärvade Turbinhallen i januari 2011 och har sedan dess drivit Stockholms Modecenter parallellt med att vi arbetat med utvecklingsförutsättningarna för fastigheten. Att vi nu, efter drygt 5 år, konverterar fastigheten till bostäder är ett naturligt led i och med att Nacka bygger stad.
Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter
- Vi utvecklar bostäder utifrån vår målgrupps behov och för våra kunder är en bra uppkoppling lika naturligt som varmt och kallt vatten i kranen.
Mattias Roos, VD på SSM
- Då SSM har höga ambitioner för sina kunders boende, är det hedrande att bli vald som leverantör för att möjliggöra underhållningstjänster och nyttotjänster genom våra snabba bredbandstjänster och Sveriges bredaste TV-utbud.
Stefan Trampus, försäljningsdirektör på Com Hem
Vi är mycket glada över den respons som vår idé med studentbostäder upplåtna med bostadsrätt har fått av marknaden och att konceptet verkligen fungerar. Vår utgångspunkt är att ge unga studenter en produkt som, förutom en bostad under studietiden, även utgör första steget in på den annars så tuffa bostadsmarknaden i Sveriges storstäder.
Staffan Sälg, VD Studentbacken
Danderyds kommun har som ambition att kraftigt öka bostadsbyggandet de kommande åren. Det är därför mycket glädjande att det nu är klart för byggstart för Studentbackens projekt i Djursholms Ösby. Hög arkitektonisk kvalitet, i kombination med ett läge nära goda kommunikationer till KTH och Universitetet, förklarar varför dessa bostäder blivit så attraktiva.
Olle Reichenberg, kommunstyrelsens ordförande i Danderyd
Vi är väldigt nöjda med det konstruktiva samarbetet som bedrivits tillsammans med Stockholms stad under hösten. Att vi nu kan presentera den nya platsen för Tellus Towers och samtidigt redovisa hur projektet utvecklats vidare under hösten känns fantastiskt roligt. Jag känner en stor entusiasm inför det detaljplanesamråd som kommer att genomföras under våren. SSM och Stockholms stad är båda mycket angelägna om att nu ta nästa steg i projektet för att snart kunna påbörja byggandet av närmare 1200 nya moderna bostäder i Stockholm.
Mattias Roos, VD SSM.
Tellus Towers är ett mycket spännande och intressant projekt och jag är glad över att vi nu har kunnat hitta en ny plats för husen. Projektet kommer bidra positivt både till Telefonplans och Stockholms utveckling och har potential att bli ett nytt landmärke för södra Stockholm.
Roger Mogert, stadsbyggnadsborgarråd (S)
- Under de senaste åren har vi arbetat hårt för att utveckla produkter som möter vår målgrupp ”Morgondagens Stockholmare” och deras förväntningar på en ny bostad. Det är inspirerande att se hur snabbt vår kundstock av nya intressenter fylls på inför våra kommande projekt. Utvecklingen stärker oss i vår övertygelse om att vi är på rätt väg i att utveckla de produkter vårt kundsegment efterfrågar. Det starkt ökande intresset för våra planerade projekt ger oss stöd i vår fortsatta expansion mot vårt mål att produktionsstarta 1 000 bostäder per år från och med 2018, säger SSM:s VD Mattias Roos.
Mattias Roos, VD
Vi har märkt av en mycket stor efterfrågan på bostäder i Solna och är glada att kunna erbjuda ett nytt projekt med moderna och prisvärda bostäder som har det lilla extra.
Mattias Roos, VD på SSM
Solna är en tillväxtkommun dit allt fler väljer att flytta. Därför är det glädjande med tillskott av fler lägenheter, vilket inte bara är viktigt för Solna utan för hela regionen.
Pehr Granfalk, M, kommunstyrelsens ordförande
- Turbinhallen är ett attraktivt bostadsprojekt, vi har aldrig haft så stort intresse för ett enskilt SSM-projekt vid försäljningsstart. Det är förstås otroligt roligt att så många värdesätter kvalitéerna i våra bostäder kombinerat med den unika bostadsmiljö som Järla Sjö erbjuder. Vi har under utvecklingen av detta projekt varit måna om att behålla den gamla industrikänslan som finns i den fantastiska byggnad som står där idag.
Mattias Roos, VD på SSM
- För oss är utveckling detsamma som förbättring. Med Turbinhallen ersätter vi en relativt stängd affärsverksamhet med att öppna upp Järla Sjö för betydligt fler människor. Genom att behålla och utveckla befintlig service samtidigt som vi skapar ytor för förskola kommer Turbinhallen bidra till att höja Järla Sjös bostadskvalitet på ett mycket positivt sätt.
Thomas Sipos, Profi Fastigheter
- Vi är oerhört glada att vi nu kan starta det här projektet för att tillgodose en del av det stora behov av studentbostäder som finns kring Stockholms lärosäten. Vi är också glada att vi tillsammans med Danderyds kommun fått möjligheten att utveckla det här projektet och därmed etablera oss i Danderyd. - Vi känner marknaden väl och är övertygade om att denna upplåtelseform i framtiden bör vara ett naturligt komplement till studentbostadshyresrätten i en varierad stad och campusmiljö.
Staffan Sälg, VD på Studentbacken AB
- Det känns spännande att vi med detta projekt nu kan etablera oss i Sundbyberg. Vår ambition är att genom detta och fler kommande projekt vara en stark aktör och samarbetspartner till kommunen i deras strävan att utveckla framtiden Sundbyberg.
Mattias Roos, VD på SSM
- Sundbybergs stad är Sveriges snabbast växande kommun sedan 2011, med en tillväxt på 4-5 procent varje år. Vi har höga ambitioner i stadsbyggandet och det är viktigt med många aktörer som vill vara med och bidra. Jag är glad för att SSM vill vara med och långsiktigt bidra till Sundbybergs fortsatta positiva utveckling.
Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande
”Vår ambition är att vi med detta samarbete ska kunna bygga de små yteffektiva lägenheter som vår målgrupp efterfrågar, till en hyresnivå som passar dem. Vi har under en tid sökt efter en samarbetspartner som är fokuserad på industriellt byggande och som kan utveckla vårt koncept och är nu glada att vi skrivit under detta samarbetsavtal”.
Mattias Roos, VD på SSM
”Vi är väldigt glada över uppdraget och för det här nya samarbetet. Vi på Lindbäcks och SSM har samsyn kring hur vi ser på framtidens boende och vårt sätt att bygga – industriellt, effektivt och hållbart – ligger helt i linje med SSM:s koncept.”
Stefan Lindbäck, VD på Lindbäcks Bygg
Det känns spännande att genom detta projekt få inleda den framtida utvecklingen av Brommaplan. En av Stockholms viktigaste knutpunkter och utvecklingsområden för framtiden. Genom att utveckla bostäder på mark som tidigare använts för andra verksamheter kan vi i många fall utveckla staden och bygga ett attraktivare framtida Stockholm.
Mattias Roos, VD på SSM.
Jag köpte lägenhet i Bromma Tracks eftersom jag länge letat efter ett boende som uppfyller mina högt ställda krav på komfort, funktion och guldkant på vardagen. Lägenheten har balkong och vi får tillgång till en härlig innergård med pool. Den är välplanerad och anpassad efter hur vi människor lever idag genom att erbjuda både skön avkoppling såväl som umgänge och sociala aktiviteter. Jag är supernöjd med mitt köp.
Maral Saffar
- Det är fantastiskt att så många av morgondagens stockholmare är intresserade av projektet. Vi har aldrig upplevt motsvarande intresse för ett enskilt projekt. Antalet intressenter ger oss, men framförallt också Stockholms stad ett starkt stöd i att finna en lösning för projektets framtid inom området för Telefonplan
Mattias Roos, VD på SSM
- 2014 var ett bra och händelserikt år, säger Mattias Roos, VD för SSM. Vi ackvirerade nästan 900 byggrätter och däribland bolagets hittills största projekt i egen regi, Bromma Tracks. Nu är vi på god väg att nå vårt mål 2018 att årligen starta och utveckla 1 000 bostäder i citynära lägen.
Mattias Roos
Med en ökning av antal lägenheter i produktion från 455 till 813 st etablerar sig SSM som en av Stockholms större aktörer inom bostadsutveckling.
Mattias Roos, verkställande direktör
- Vi ska utveckla bolagets affär och produkter utifrån samhällets trender och utveckling. Med örat mot rälsen vill vi gå i bräschen för hur ”morgondagens stockholmare” ska bo i morgondagens Stockholm. Susanne har en gedigen erfarenhet från att arbeta med snabba och rörliga konsumentprodukter, den erfarenheten vill vi använda för att komma närmare våra kunder när vi utvecklar nya stadsmiljöer, säger SSM:s VD Mattias Roos
Mattias Roos
- Susanne är en kreativ, ambitiös och hängiven marknadsförare och chef, med både förnuft och känsla för varumärkesbyggande, affärsutveckling och ledarskap. Det är egenskaper som passar bra för att ta sig an rollen som marknadschef och bolagets spännande utmaningar för SSM:s fortsatta expansion och framgångar, säger Mattias Roos.
Mattias Roos
- Detta är en stor dag för Studentbacken. Genom detta antagande har vi kommit ett steg närmare försäljning och byggstart för vårt första projekt.
Staffan Sälg, VD Studentbacken.
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp