SSM förvärvar projektfastighet i Nacka

SSM förvärvade och tillträdde i fredags fastigheten Sicklaön 138:4. Säljare var Libeno Invest AB. Fastigheten ingår som en del i projektet Saltsjö-Järla Station, ett projekt som kommer att utvecklas i nära samarbete med Nacka kommun och SL. Detaljplanearbetet för projektet har påbörjats och projektet beräknas innehålla cirka 30 000 kvm BTA motsvarande ungefär 400 lägenheter.

Projektet kommer att utvecklas i direkt anslutning till saltsjöbanans station, helt i linje med Nackas bostadsåtagande enligt Stockholmsöverenskommelsen. Saltsjöbanans station kommer också att överdäckas för att skapa möjlighet till nya bostäder och lokaler i en levande stadsmiljö. Bearbetningen av den exakta utformningen av projektet pågår för närvarande. Detaljplanen förväntas kunna antas under slutet av 2017 och preliminärt kan isåfall projektet vara färdigställt under 2021. 

-         Nacka står inför en spännande förnyelse, tillväxten är stark och framtidstron intressant. Nackas strategi och vilja att bygga stad stämmer väl in i vår vision för hur vi vill utveckla våra nya bostadsprojekt. Vi ser fram emot att genom detta projekt kunna bidra till de nya stadsmiljöer som vår målgrupp morgondagens stockholmare så starkt efterfrågar, säger Mattias Roos, VD på SSM. 

-         Vi är mycket glada att få lämna över stafettpinnen i detta projekt till en professionell bostadsutvecklare som SSM. De kommer att tillföra teknisk kunskap och erfarenhet som blir viktigt vid genomförandet av projektet som bland annat innebär en överdäckning av Saltsjöbanan vid Saltsjö-Järla Station, och en ny uppgraderad stationslösning för SL:s resenärer. Fastigheten blir ett viktigt nav för den övriga utvecklingen runt Järla Station, som innebär att Nacka tillförs en helt ny stadsdel med karaktär, avslutar Ola Lidfeldt, VD för säljaren Libeno Invest AB. 

Transaktionen har genomförts som bolagsförvärv och köpare och säljare har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

För ytterligare information kontakta:

Mattias Roos, VD, tel. 0706-185 199

Om SSM
SSM är ett bostadsutvecklingsbolag verksamt i Stockholmsregionen. Visionen är en bostadsmarknad med plats för så många som möjligt. Bolaget särskiljer sig genom att bygga för en specifik målgrupp – morgondagens stockholmare - och ambitionen är att utveckla Stockholmsregionens mest efterfrågade bostäder. Därför bygger SSM prisvärda lägenheter för en till två personer, med hög funktionalitet per kvadratmeter, precis utanför city, nära kommunala transporter. Under 2015 startade SSM byggnationen av 547 bostäder. Läs mer på:
www.ssmfastigheter.se

Taggar:

Om oss

SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 50 procent bostadsrätter samt 50 procent hyresrätter. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och per sista mars 2019 finns cirka 6 200 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Nacka står inför en spännande förnyelse, tillväxten är stark och framtidstron intressant. Nackas strategi och vilja att bygga stad stämmer väl in i vår vision för hur vi vill utveckla våra nya bostadsprojekt. Vi ser fram emot att genom detta projekt kunna bidra till de nya stadsmiljöer som vår målgrupp morgondagens stockholmare så starkt efterfrågar.
Mattias Roos, VD SSM