REKORD PÅ REKORD FÖR SSM I Q4

SSM produktionsstartar 501 lägenheter i fjärde kvartalet, SSM:s högsta siffran någonsin för ett enskilt kvartal. Det är projekten Turbinhallen (205 lgh), West Side Solna (266 lgh) och Twin House (30 lgh) som efter knappt två månaders försäljning uppnått så hög andel bindande förhandsavtal att de kan produktions startas.

Under året har SSM byggstartat totalt 547 lägenheter i fyra projekt, 30 fler än föregående år. Antal byggrätter i pågående produktion har i och med de nya produktionsstarterna ökat från 786 till 1 287.

Som tidigare nämnts i rapporten för Q3 2016 rönte ovan nämnda projekt, inför säljstarterna i oktober, ett för bolaget rekordstort intresse med över 5 500 intressenter per projekt för Turbinhallen och Westside Solna.

  • Under de senaste åren har vi arbetat hårt för att utveckla produkter som möter vår målgrupp ”Morgondagens Stockholmare” och deras förväntningar på en ny bostad. Det är inspirerande att se hur snabbt vår kundstock av nya intressenter fylls på inför våra kommande projekt. Den utvecklingen stärker oss i vår övertygelse om att vi är på rätt väg i att utveckla de produkter vårt kundsegment efterfrågar. Det starkt ökande intresset för våra planerade projekt ger oss stöd i vår fortsatta expansion mot vårt mål att produktionsstarta 1000 bostäder per år f.o.m. 2018, säger Mattias Roos, VD.

Mer information och bilder avseende de aktuella projekten finns på www.ssmfastigheter.se

För ytterligare information kontakta:

Mattias Roos, VD, tel. 0706-185 199

Susanne Blomberg, Marknadschef, tel. 0763-46 67 27

SSM
SSM arbetar med projektutveckling och nyproduktion av bostäder i Stockholm. SSM har idag en stark position som bostadsutvecklare i regionen. Bolagets vision är enkel: vi ska utveckla Stockholms mest efterfrågade bostäder för morgondagens stockholmare. Morgondagens stockholmare är enkelt beskrivet någon som värdesätter stadens puls, närhet till kommunikationer och en flexibel och yteffektiv bostad. Under 2014 startade bolaget byggnation av totalt 515 stycken lägenheter. Läs mer på: www.ssmfastigheter.se

Om oss

SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 50 procent bostadsrätter samt 50 procent hyresrätter. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och per sista mars 2019 finns cirka 6 200 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com

Prenumerera

Citat

- Under de senaste åren har vi arbetat hårt för att utveckla produkter som möter vår målgrupp ”Morgondagens Stockholmare” och deras förväntningar på en ny bostad. Det är inspirerande att se hur snabbt vår kundstock av nya intressenter fylls på inför våra kommande projekt. Utvecklingen stärker oss i vår övertygelse om att vi är på rätt väg i att utveckla de produkter vårt kundsegment efterfrågar. Det starkt ökande intresset för våra planerade projekt ger oss stöd i vår fortsatta expansion mot vårt mål att produktionsstarta 1 000 bostäder per år från och med 2018, säger SSM:s VD Mattias Roos.
Mattias Roos, VD