SSM:s årsredovisning för 2015

SSM:s starka tillväxt har fortsatt under året och bolaget har levererat ett bättre resultat än någonsin, helt i linje med affärsplanens mål. Antalet byggrätter i pågående produktion var vid årets slut 1287 (813), antalet byggstarter 547 (515) och 658 nya byggrätter ackvirerades. Nettoomsättningen uppgick till 351 MSEK och resultatet efter skatt uppgår till 96 MSEK.

- Vi är stolta över att vara en av Stockholmsregionens större aktörer på bostadsmarknaden och en viktig kugge i samhällets fortsatta utveckling, säger Mattias Roos, VD på SSM.

Ladda ned hela årsredovisningen på ssmfastigheter.se

För ytterligare information kontakta:

Ola Persson, CFO, tel. 0708-329 993

Mattias Roos, VD, tel. 0706-185 199

SSM
SSM arbetar med projektutveckling och nyproduktion av bostäder i Stockholm. SSM har idag en stark position som bostadsutvecklare i regionen. Bolagets vision är enkel: vi ska utveckla Stockholms mest efterfrågade bostäder för morgondagens stockholmare. Morgondagens stockholmare är enkelt beskrivet någon som värdesätter stadens puls, närhet till kommunikationer och en flexibel och yteffektiv bostad.Under 2015 startade bolaget byggnation av totalt ca 547 stycken lägenheter. Läs mer på: www.ssmfastigheter.se

Taggar:

Om oss

SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 50 procent bostadsrätter samt 50 procent hyresrätter. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och per sista mars 2019 finns cirka 6 200 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com

Prenumerera

Citat

Vi är stolta över att vara en av Stockholmsregionens större aktörer på bostadsmarknaden och en viktig kugge i samhällets fortsatta utveckling.
Mattias Roos, VD SSM