SSM:s årsredovisning för 2014 publicerad på ssmfastigheter.se

SSM fortsätter att expandera kraftigt och årsredovisningen för 2014 vittnar om detta med 515 byggstarter och en marknadsandel på hela 10,2 %* i Stockholms stad och 31,7 %* i Solna.

SSM:s vision är att utveckla Stockholmsregionens mest efterfrågade bostäder och 2014 var ett år som både uppfyllde och överträffade målsättningarna. Antalet bostäder i produktion vid årets slut var 813 (431), antalet byggstarter 515 (370), nettoomsättningen uppgick till 411 MSEK (en ökning med 140 % jmf med 2013) och resultatet efter skatt uppgår till 36 MSEK.

- 2014 var ett bra och händelserikt år, säger Mattias Roos, VD för SSM. Vi ackvirerade nästan 900 byggrätter och däribland bolagets hittills största projekt i egen regi, Bromma Tracks. Nu är vi på god väg att nå vårt mål 2018 att årligen starta och utveckla 1 000 bostäder i citynära lägen.

*SSM:s andel av byggstartade bostadsrätter i flerbostadshus i Stockholms stad enligt scb.se och statistikomstockholm.se

För ytterligare information kontakta:

Ola Persson, CFO, tel. 0708-329 993

Mattias Roos, VD, tel. 0706-185 199

SSM
SSM arbetar med projektutveckling och nyproduktion av bostäder i Stockholm. SSM har idag en stark position som bostadsutvecklare i regionen. Bolagets vision är enkel: vi ska utveckla Stockholms mest efterfrågade bostäder för morgondagens stockholmare. Morgondagens stockholmare är enkelt beskrivet någon som värdesätter stadens puls, närhet till kommunikationer och en flexibel och yteffektiv bostad. Under 2014 startade bolaget byggnation av totalt 515 stycken lägenheter. Läs mer på: www.ssmfastigheter.se

Taggar:

Om oss

SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 50 procent bostadsrätter samt 50 procent hyresrätter. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och per sista mars 2019 finns cirka 6 200 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com

Prenumerera

Citat

- 2014 var ett bra och händelserikt år, säger Mattias Roos, VD för SSM. Vi ackvirerade nästan 900 byggrätter och däribland bolagets hittills största projekt i egen regi, Bromma Tracks. Nu är vi på god väg att nå vårt mål 2018 att årligen starta och utveckla 1 000 bostäder i citynära lägen.
Mattias Roos