Ny valberedning inför årsstämman 2020 utsedd i SSM

Report this content

Valberedningen i SSM inför årsstämman 2020 har förändrats till följd av en större ägarförändring. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) har förvärvat Eurodevelopment Holding AGs aktiepost motsvarande 29,55 procent av totala antalet aktier och röster i SSM. Lennart Schuss är utsedd av SBB som ny ledamot i SSMs valberedning.

Valberedningen i SSM Holding AB (publ) utgörs av bolagets tre största aktieägare per den 30 september samt styrelsens ordförande. Den 17 december 2019 kommunicerades SSMs valberedning för 2020 baserat på ägarstruktur per den 30 september 2019.

Den 15 januari 2020 skedde större ägarförändringar i bolaget, varvid Amasten Fastighets AB tillkom som bolagets andra största aktieägare och Weland Holding AB utökade sitt aktieinnehav i SSM.Till följd av SSMs nya ägarstruktur utsågs en ny valberedning baserat på aktieinnehav per den 31 januari 2020. Weland Holding AB som är SSMs tredje största aktieägare har avböjt att ingå i valberedningen. Av den anledningen ingår även bolagets fjärde största aktieägare, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB,
i valberedningen.

Den 25 mars 2020 blev Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) ny storägare i SSM då Eurodevelopment Holding AG avyttrade sina aktier till SBB. Lennart Schuss utsågs i samband med detta till SSMs valberedning av SBB och Ulf Morelius, som var utsedd av Eurodevelopment Holding AG, lämnade samtidigt valberedningen.

Valberedningens sammansättning inför SSMs årsstämma 2020 är därefter enligt följande:

  • Jakob Pettersson, utsedd av Amasten Fastighets AB,
  • Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB,
  • Lennart Schuss, utsedd av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) och
  • Anders Janson, styrelseordförande i SSM Holding AB

Johannes Wingborg är av valberedningen utsedd till ordförande för valberedningen.

För mer information, vänligen kontakta:
Johannes Wingborg Ann-Charlotte Johansson
Ordförande i SSMs valberedning Kommunikations- & IR-chef 
Telefon: +46 (0)8 588 407 03 Telefon: +46 (0)761 65 17 71
E-post: johannes.wingborg@lansfarsakringar.se E-post: ann-charlotte.johansson@ssmliving.se

    
Om SSM Holding AB (publ) 

SSM producerar ytsmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är den ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i december 2019 finns cirka 4 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm  den 6 april 2017. www.ssmlivingroup.com

Taggar:

SSM

Dokument & länkar