• news.cision.com/
  • SSM/
  • SSM fokuserar på hyresrätter och balanserad risk - Tecknar avsiktsförklaring om försäljning av JV-projektet Tellus Towers till närstående

SSM fokuserar på hyresrätter och balanserad risk - Tecknar avsiktsförklaring om försäljning av JV-projektet Tellus Towers till närstående

Report this content

SSM Holding AB (publ) har en tydlig fokusering på hyresrättsprojekt med enstaka inslag av bostadsrättsprojekt samt ett balanserat risktagande i bolagets nyligen antagna femåriga affärsplan. Till följd av denna fokusering har SSM idag tecknat en icke bindande avsiktsförklaring avseende försäljning av JV-projektet Tellus Towers med cirka 1 200 byggrätter, merparten planerade som bostadsrätter, till Clear Real Estate Holding AB (närstående).

Baserat på den affärsplan som SSM antog under Q3 2019 har SSM idag tecknat en avsiktsförklaring avseende försäljning av JV-projektet Tellus Towers med cirka 1 200 byggrätter, merparten planerade som bostadsrätter, till Clear Real Estate Holding AB (närstående*).

  • Tellus Towers är ett framåtriktat projekt för Stockholmsregionen och har potential att skapa ett flerdimensionellt värde för Telefonplan och söderort. SSM gör bedömningen, baserat på vår nyligen antagna femåriga affärsplan, att fortsatt utveckling av projektet bör ske av annan aktör, säger Mattias Lundgren VD och koncernchef SSM.

Ett eventuellt bindande avtal avseende försäljning av JV-projektet Tellus Towers förutsätter att SSM och dess nuvarande JV-partner Partners Group samt Clear Real Estate Holding AB enas om villkoren för en försäljning. SSM avser att återkomma med ytterligare information om den eventuella försäljningen senast när villkoren för försäljningen är överenskomna.

*Clear Real Estate Holding AB kontrolleras av SSM:s styrelseledamöter och aktieägare Ulf Morelius samt Ulf Sjöstrand och är därmed att anse som närstående till SSM.
 

 

Denna information är sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2020 kl. 13:10 CET.För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- & IR-chef

E-post: ann-charlotte.johansson@ssmliving.se
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
 

Om SSM Holding AB (publ)      
SSM producerar ytsmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och vid slutet av december 2019 fanns 4 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com

Taggar:

SSM

Dokument & länkar