• news.cision.com/
  • SSM/
  • SSM tecknar avsiktsförklaring beträffande 1 200 byggrätter till ett projektvärde av 3,5 miljarder SEK

SSM tecknar avsiktsförklaring beträffande 1 200 byggrätter till ett projektvärde av 3,5 miljarder SEK

Report this content

SSM Holding AB (publ), Sveriges ledande bostadsutvecklare inom smarta och prisvärda bostäder, har tecknat en avsiktsförklaring med Keyser Fastigheter AB om ensamrätten till att förvärva fem industrifastigheter i Segeltorp, Rotebro, Spånga samt i centrala delarna av Täby. Förvärvet beräknas till cirka 1 200 byggrätter och motsvarar ett projektvärde om cirka 3,5 miljarder SEK efter färdigställande. Slutliga avtal beräknas kunna ingås innan tredje kvartalets utgång 2018 efter att sedvanlig due diligence genomförts.

SSM har tecknat en avsiktsförklaring med Keyser Fastigheter AB om ensamrätten till att förvärva fem industrifastigheter i Segeltorp, Rotebro, Spånga samt i centrala delarna av Täby, motsvarande en total BOA om 60 000 kvadratmeter vilket beräknas till 1 200 byggrätter.

Byggrätterna planeras till både hyresrätter och bostadsrätter och det bedömda projektvärdet uppgår till cirka 3,5 miljarder SEK efter färdigställande.

Köpeskillingen är villkorad av att detaljplanerna vinner laga kraft i respektive projekt och betalas vid tillträde som beräknas till 2021 – 2023. Mer information om förvärven kommer att lämnas i samband med att slutliga avtal ingås, vilket beräknas kunna ske innan tredje kvartalets utgång 2018.

- Vi är mycket nöjda över att ha tecknat denna avsiktsförklaring med Keyser Fastigheter. Samtliga fastigheter är strategiskt belägna med gångavstånd till spårbunden trafik, något som vår målgrupp sätter stort värde på vid val av bostad, säger Mattias Roos, VD & koncernchef för SSM.

Keyser Fastigheter AB, som är en del av EA-gruppen, är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen.
  

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldig att offentlig göra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2018 kl. 07:30 CET.
    

För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- och IR-chef
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: ann-charlotte.johansson@ssmliving.se
Twitter: @AnnCharlotteSSM
   

Om SSM Holding AB (publ)
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i mars 2018 finns cirka 7 000 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com

Taggar:

SSM

Media

Media

Dokument & länkar