Fyra nyanser av vitt – en rapport om bristen på mångfald inom Socialdemokratin

Idag lanseras rapporten ”Fyra nyanser av vitt”. Där synliggörs den genomgående bristen på mångfald i alla led av det socialdemokratiska partiet, både nationellt och lokalt. Rapporten analyserar normkritiskt Socialdemokraterna samt synliggör den överrepresentationen av vithet som finns i de flesta socialdemokratiska led.

Fyra nyanser av vitt är ett initiativ från tre förbundsstyrelseledamöter i Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund – SSU; Evin Incir, Mattias Kristenson och Sara Yazdanfar. Rapporten kommenteras även av bland annat Socialdemokraternas föra partiledare Mona Sahlin, författaren Kawa Zolfagary och Eric Sundström, chefredaktör på Dagens Arena.

-       Socialdemokraterna är en homogen rörelse där maktpositioner och de främsta företrädarna i stor utsträckning inte representerar befolkningen. Dessa strukturer vill vi synliggöra med ”Fyra nyanser av vitt”, säger Sara Yazdanfar, förbundsstyrelseledamot på Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund – SSU och en av tre författare till rapporten.

I SSU liksom bland socialdemokratins unga medlemmar finns en mångfald som bättre speglar dagens Sverige. Genom att föryngra Socialdemokraterna kommer även mångfalden att stärkas.

-       ”Fyra nyanser av vitt” är ett mycket bra initiativ från de tre författarna. Med rapporten visar de tydligt problembilden men vi ser också en konkret lösning. Vi måste få in fler unga på valbar plats. En föryngring av socialdemokratin kommer både att leda till en vitalisering av vårt parti och till en ökad mångfald, säger Gabriel Wikström, förbundsordförande på Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund – SSU

Fakta från rapporten fyranyanseravvitt.se

Andel som representerar den vita normen*

Den socialdemokratiska riksdagsgruppen:                                                        94 procent
Bland kongressombuden inför den socialdemokratiska partikongressen:        95 procent
I socialdemokraternas verkställande utskott:                                                    100 procent
I den socialdemokratiska partistyrelsen:                                                            96 procent

Bland kommunala företrädare
Stockholm:                                                                                                           100 procent
Göteborg:                                                                                                              86 procent
Malmö:                                                                                                                  100 procent
Uppsala:                                                                                                               100 procent
Linköping:                                                                                                             100 procent
Västerås:                                                                                                              100 procent

*Med den vita normen avses personer som anses tillhöra majoritetssamhället med föräldrar som är födda i Sverige/Europa.

För mer information
Juan-Pablo Roa, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-631 83 33
E-post: juan-pablo.roa@ssu.se

Om SSU
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU, är Sveriges viktigaste politiska ungdomsförbund. Vi är en folkrörelse som samlar över 10 000 medlemmar. SSU påverkar och driver samhällsutvecklingen i de frågor som är viktiga för våra medlemmar och relevanta för unga i Sverige. SSU är frihetens ungdomsförbund sedan 1917.

Taggar:

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar