Citat

Förbundet kommer med kraft göra allt för att det inte ska finnas något som helst tvivel om att alla våra företrädare runt om i landet står upp för våra värderingar både i ord och handling, därför tillsätter vi nu en granskningsfunktion för att säkerställa det
Andrea Törnestam
En trygg bostad ska inte vara en lyxvara för några få med rika föräldrar, utan en rättighet för alla unga. Därför vill vi bygga fler billiga ungdomsbostäder så att alla unga kan flytta hemifrån och påbörja sitt vuxenliv
Philip Botström
Att införa kompiskontrakt är en smart reform som SSU lokalt drivit på för länge. Det är ett sätt att göra det billigare och enklare för unga att ta ett första steg ut på bostadsmarknaden
Philip Botström
Det kommer att bli fyra fantastiska dagar där vi kickar igång den socialdemokratiska valrörelsen. Vi har ett fullspäckat program med politik, spex och spelningar för att tagga igång SSU:s främsta valarbetare inför valrörelsen
Philip Botström
Att måltavlan för terrordådet på Utøya var unga socialdemokrater var ingen slump. Socialdemokratin är högerextremismens främsta motpol. Genom 22 juli-utmärkelsen minns vi offren och för deras kamp för demokratin vidare i framtida generationer
Philip Botström
”Inte rasist men…” lyckas förena det bästa av två världar: humor och antirasism. De kommer vara en viktig aktör i valrörelsen men också framåt för att engagera fler i kampen mot den organiserade rasismen. Vi behöver vara många som står upp för alla människors lika värde, inte minst på nätet. Därför kändes det givet att lyfta och stötta deras viktiga arbete
Philip Botström
#metoo får inte stanna vid en hashtag, vi måste fortsätta och intensifiera arbetet för ett jämställt samhälle. Vi män sitter på nyckeln för att ta steg framåt. Politiska partier är inte vaccinerade mot sexism och tystnadskultur. Vi som är manliga politiska ledare måste agera förebilder och ta ansvar för en jämställd partikultur och valrörelse
Philip Botström
#metoo-uppropet inom politiken visar att politiska partier inte är vaccinerade mot sexism och tystnadskultur. Vi som är manliga politiska ledare måste agera förebilder och ta ansvar för en jämställd partikultur och valrörelse. För vill man inte vara en del av lösningen, så är man också en del av problemet
Philip Botström
Tyvärr är det inte särskilt förvånande att M och KD vill ha en SD-stödd talman. Men vad betyder Annie Lööfs fina ord om att SD är ett rasistiskt parti när de är beredda att ta talmansposten med stöd av SD?
Philip Botström
Att nästan 200 000 unga mår dåligt idag kan inte ses som ett individuellt problem, utan ett samhällsproblem som kräver politiska lösningar. Därför är jag oerhört glad över dagens vallöften från Socialdemokraterna för att motverka psykisk ohälsa. Det här är en väldigt viktig fråga för SSU oss unga
Philip Botström
Det ska vara lika självklart att prata om hur man mår, som att väga eller mäta sig. Därför vill vi införa ett screeningprogram inom elevhälsan för att tidigt upptäcka psykisk ohälsa. Jag är stolt över att Socialdemokraterna nu går fram med det här förslaget eftersom det är något vi i SSU drivit länge
Philip Botström
Ingen ung som mår dåligt ska behöva vänta en dag för länge innan man får hjälp och stöd från vården. Därför vill vi satsa mer resurser på primärvården för att avlasta köerna till psykiatrin
Philip Botström
Den här rapporten bekräftar det SSU sagt i många år. Psykisk ohälsa har blivit en epidemi i Sverige. Att samhället inte gjort mer för att motverka och förebygga psykisk ohälsa bland oss unga är under all kritik
Philip Botström
Ingen ansvarig politiker kan vara nöjd när en av fyra upplever att de inte får den hjälp de behöver inom den psykiatriska vården. Ingen ska behöva vänta en dag för länge innan man får hjälp och stöd från vården. Mer behöver göras från politikens sida
Philip Botström
Jag vet att det här kommer vara välbehövliga pengar inte minst för att stärka upp sjukvården under sommarmånaderna
Philip Botström
För mig är det självklart att vi måste höja skatten, i synnerhet för de rikaste, om vi ska kunna fortsätta bygga ut välfärden
Philip Botström
Jag är stolt och glad över att vi har en feministisk regering som tar höstens #metoo-upprop på allvar och går från ord till handling för att motverka sexualbrott
Philip Botström
Som SSU-ordförande blir jag naturligtvis extra glad över att det också finns ett tydligt ungdomsfokus i den här budgeten. Det är satsningar som kommer öka jämlikheten för unga
Philip Botström
Dagens utspel är riktigt korkat. Barn som har det tufft att klara skolan behöver mer stöd, inte mindre kunskap. Svensk skola behöver höja ambitionerna, inte sänka dem
Philip Botström
Vad de i praktiken föreslår är att vissa barn inte ska få med sig grundläggande kunskaper i svenska, matematik och samhällskunskap. Det är en rätt vidrig klasspolitik de vill återgå till
Philip Botström
De borgerliga partierna går återigen på tvärs mot vad företag och näringsliv efterfrågar. Att införa tvååriga yrkesprogram är att backa in i framtiden, det kommer inte räcka på framtidens arbetsmarknad
Philip Botström
Samtidigt som vi har en liten ekonomisk elit som lever lyxliv vill Moderaterna göra det lättare för de rika, men svårare för oss unga. Istället för fler rikemansrabatter vill SSU ta från bankvinsterna och ge till fler skolbänkar
Philip Botström
När vi är många som går ihop och reagerar mot orättvisor finns det inget som kan stoppa oss. Genom en namninsamling och affischering av löpsedlar ska vi visa att vi är många som kräver ökad jämlikhet
Philip Botström
Jag är stolt och glad över att vi äntligen kunnat sjösätta en snygg och spetsig plattform. Det kommer vara en viktig aktör för unga inför valet och hela vägen fram till september kommer vi steg för steg lansera fler projekt, nya röster och spännande innehåll på sociala medier
Lotta Illona Häyrynen
Körkort ska inte vara en klassfråga. Vanligt folk måste ha råd att ta körkort. Så bygger vi en jämlikare arbetsmarknad och ett jämlikare samhälle
Philip Botström
SSU har länge kämpat för att unga ska kunna ta CSN-lån till körkort, snart blir det äntligen verklighet. Men vi tycker dock att satsningen ska omfatta fler
Philip Botström
Samhällsdebatten behöver fler starka progressiva röster, och min ambition är att Frihet ska bli den starkaste. Vi ska lyfta de perspektiv som sällan får plats, vara systemkritiska och stå på de ungas sida. Frihet kommer bli ett otroligt spännande projekt och den självklara platsen för socialdemokratisk idédebatt
Lotta Ilona Häyrynen
Vi ska skapa en intressant produkt som når ut till många. Då kan vi inte låta oss styras av talepunkter. Vi vill satsa på bredd, förklara det andra hoppar över samt förenkla och fördjupa det politiska samtalet så att fler unga kan delta
Lotta Ilona Häyrynen
Att politikerna har tillåtit den rikaste eliten dra ifrån oss andra är riktigt kasst. Socialdemokraterna måste göra mer så att klyftorna minskar och jämlikheten ökar under nästa mandatperiod
Philip Botström
Det här visar att vi måste börja beskatta kapitalinkomster hårdare än idag. Vanligt folk ska vara vinnarna av S politik, inte den rikaste eliten
Philip Botström
Erdogan måste ställas till svars för sina oprovocerade attacker mot kurdiska styrkor i Syrien. Det är under all kritik att FN:s säkerhetsråd inte lyckades enas om att fördöma Turkiets attacker
Philip Botström
Budskapet från SSU, den rörelse hon en gång var en del av, är tydligt: vi glömmer dig aldrig och vi lovar att göra allt för att ingen annan ung tjej ska behöva gå samma öde till mötes
Philip Botström
Vi Socialdemokrater kommer aldrig blunda för hederskulturen i Sverige. Varje gång den yttrar sig, och hur den än yttrar sig, kommer vi agera. Det ska ske kraftfullt; i rättsväsendet, i skolan och i övriga samhället
Philip Botström
Eleverna ska vara vinnarna i skolan, inte riskkapitalisterna. Därför är det bra regeringen nu presenterar ett förslag som skulle sätta stopp för vinstjakten i skolan. Det här är en seger för Sveriges elever
Philip Botström
Vi ska inte ha aktiebolag i skolan som bara är ute efter vinst. Vi ska ha skolor som sätter elevers kunskap i centrum. Därför är det bra att regeringen inför krav på tillstånd för att bedriva skolverksamhet
Philip Botström
Jag är taggad på att sätta igång och vässa SSU:s politiska förslag inför valet. SSU ska vara relevanta för unga och få genomslag för sin politik som ska ligga till grund för nästa regeringsförklaring
Hanna Alexandersson
Det är naturligtvis alltid lika kul att vinna över MUF, men det viktigaste är att vi tillsammans samlat in massa pengar till Musikhjälpen för att stoppa barnsexhandeln. Tack till alla hjältar som bidrog
Philip Botström
Att barn säljs och utnyttjas sexuellt är avskyvärt och borde förpassats till historiens skräphög för länge sen. Musikhjälpens insamling är ett litet men viktigt steg för att få till en förändring
Philip Botström
Det viktigaste för SSU är att samla in så mycket pengar som möjligt till Musikhjälpen. Men det är självklart lite extra kul att vinna över MUF
Philip Botström
Våra mor-och farföräldrar, som har varit med och byggt upp vårt land, ska ha en trygg och bra pension. Överenskommelsen innebär klara förbättringar för de pensionärer som har det tuffast idag
Philip Botström
Många människor sliter idag ut sig i förtid. Det är därför helt avgörande att en höjd pensionsålder efterföljs med insatser för bättre arbetsmiljö och möjlighet till omställning
Philip Botström
Nu är det stopp för fler Allra-skandaler. Pensionssystemet ska garantera en trygg pension, inte garantera oseriösa finansbolags vinst
Philip Botström
Jag är stolt över att SSU:s viktigaste fråga inför valet 2014 är genomförd, men det är alla unga som nu har ett jobb att gå till som är de stora vinnarna
Philip Botström
När Moderaterna satt vid makten blev ungdomsarbetslösheten så hög att Sverige fick krisstöd från EU. Den socialdemokratiska regeringen har tvärtom bidragit till att antalet unga som är arbetslösa i har halverats sedan 2014. Stefan Löfven levererar på sina vallöften
Philip Botström
Jag välkomnar att regeringen hittat en lösning för de ensamkommande unga från Afghanistan som hamnat i kläm på grund av orimligt långa handläggningstider. Regeringen visar att man kan ta ansvar i svåra frågor, nu hoppas jag att de andra riksdagspartierna också tar ansvar
Philip Botström
Ungdomsförbunden är inte fredade från samhällsstrukturer, därför samlades vi manliga ungdomsförbundsledare för att diskutera vad vi kan göra åt det
Philip Botström
Vi manliga ungdomsförbundsledare måste agera förebilder för att skapa en kultur så att alla tjejer ska känna sig trygga att engagera sig i ett politiskt ungdomsförbund
Philip Botström
Socialdemokraterna och Liberalerna har tidigare visat att det går att komma överens, det är dags att göra det igen. Jag hoppas vår rapport kan bidra till att våra partier går från ord till handling
Philip Botström
Jag är i Göteborg för att prata med unga och skolelever varför ett rättvisare EU gynnar oss unga
Philip Botström
EU kännetecknas idag i alltför hög utsträckning av storslagna ambitioner men för lite verkstad. Därför vill vi att man följer upp de politiska besluten med finansiering
Philip Botström