Här är nya jämlikhetskraven från SSU-kongressen

Idag avslutades SSU:s 38:e förbundskongress. Under helgen har kongressens 249 ombud bland annat beslutat om ett nytt jämlikhetsprogram och valt en ny förbundsledning. Philip Botström från Filipstad valdes till förbundsordförande och Andrea Törnestam från Stockholm till förbundssekreterare.

- SSU:s viktigaste uppgift framåt blir att se till att jämlikhet blir huvudinriktningen för svensk politik.
Reformerna i SSU:s nya jämlikhetsprogram behövs för att vända utvecklingen med de växande klyftorna och markerar starten för resan mot en jämlik framtid, säger Philip Botström, förbundsordförande för SSU.

Progressiv beskattning för ökad reformtakt
Under lång tid har inkomsterna för de allra rikaste dragit ifrån och skatterna har sänkts kraftigt. Under helgen har flera beslut fattats om hur våra ekonomiska resurser bör fördelas. SSU vill öka progressiviteten i skattesystemet och se en omfördelning av resurser från rika till fattiga. Under helgen har SSU tagit ställning för införandet av bland annat fastighetsskatt och arvs- och gåvoskatt. Detta för att ge mer resurser för investeringar i välfärden, fler rättvisa jobb och bostadsbyggande.

Reformerat skolval för att minska segregationen
SSU vill reformera det fria skolvalet för att garantera alla elever en bra och likvärdig skolgång och minska segregationen. Resurser till skolan behöver fördelas efter behov för att minska klyftorna innan och mellan kommuner.

Ökat svenskt stöd för bekämpandet av IS

SSU har även fattat flera viktiga beslut på temat internationell solidaritet och jämlik värld. Bland annat vill SSU att den svenska regeringen förstärker stödet till styrkorna som slåss mot IS. EU måste kräva att den turkiska staten upphör med sina inskränkningar av demokratin och fokuserar på kampen mot IS härjningar.

Information om kongressen
SSU:s 38:e förbundskongress ägde rum på Aros Congress Center i Västerås mellan den 7-10 augusti. På kongress.ssu.se finns samtliga tal från helgen så som linjetal från nyvalde förbundsordförande och förbundssekreterare. Samtliga handlingar från kongressen kommer under

Kontakt
Mårten Eismark, pressekreterare
Telefon: 073 073 24 22
E-post: marten.eismark@ssu.se

Om SSU
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU, är Sveriges viktigaste politiska ungdomsförbund. Vi är en folkrörelse som samlar över 12 000 medlemmar. SSU påverkar och driver samhällsutvecklingen i de frågor som är viktiga för våra medlemmar och relevanta för unga i Sverige.

Taggar:

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

SSU:s viktigaste uppgift framåt blir att se till att jämlikhet blir huvudinriktningen för svensk politik. Reformerna i SSU:s nya jämlikhetsprogram behövs för att vända utvecklingen med de växande klyftorna och markerar starten för resan mot en jämlik framtid
Philip Botström