ÖKADE JOBBCHANSER MED RÄTT TILL KÖRKORT FÖR ALLA

Idag presenterar Socialdemokraterna tillsammans med SSU ett förslag om att alla som slutfört gymnasieexamen med godkända betyg ska ha möjlighet att ta CSN-lån till körkort.
- Möjligheten att ta CSN-lån för sitt körkort skulle öka jobbchanserna för unga och göra att grupper som annars står utanför arbetsmarknaden får en enklare väg in, säger Gabriel Wikström, förbundsordförande på Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund - SSU.

Allt färre tar körkort
Idag kräver 6 av 10 arbetsgivare körkort för jobb samtidigt som nästas 6 av 10 unga arbetslösa saknar körkort. Bristande ekonomi är det som främst hindrar unga från att ta körkort. Genom att göra det möjligt att ta CSN-lån till körkort ökar ungas chans till jobb.

- På allt fler arbetsplatser är körkort ett krav för att få jobb. Det slår hårt mot ekonomiskt svagare grupper och gör att många unga går utan jobb eftersom de inte har råd med ett körkort, säger Gabriel Wikström.

Kort om förslaget
Innebär att alla unga som slutfört en gymnasieutbildning med godkända betyg i gymnasieskolan, komvux eller inom ramen för utbildningskontraktet har möjlighet att ta CSN-lån till en maxgräns på 25 000 kronor till ett B-körkort. För att undvika att priserna på körlektioner höjs och garantera hög kvalitet på körskolorna kommer en skärpa Transportstyrelsens tillsyn av trafikskolorna. Läs mer här. 

För mer information
Juan-Pablo Roa, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-631 83 33
E-post: juan-pablo.roa@ssu.se

Om SSU
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU, är Sveriges viktigaste politiska ungdomsförbund. Vi är en folkrörelse som samlar över 10 000 medlemmar. SSU påverkar och driver samhällsutvecklingen i de frågor som är viktiga för våra medlemmar och relevanta för unga i Sverige.

Taggar:

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se