SSU: våga göra om det fria skolvalet

Utbildningsminister Gustav Fridolin meddelade igår att regeringen kommer gå vidare med skolkommissionens förslag om att alla skolhuvudmän ska sträva efter socialt allsidig sammansättning. Det är bra, men för att bryta skolsegregationen på allvar måste det fria skolvalet reformeras. SSU har receptet på hur valfriheten och likvärdigheten kan kombineras.

Blandade elevgrupper nyckeln
Det är bra att Fridolin har insett att blandade elevgrupper är nyckeln för att öka jämlikheten. Skolkommissionens förslag som regeringen nu går vidare med liknar det krav SSU fick igenom på S-kongressen i våras om vikten av blandade elevgrupper.

-Det är bra att Fridolin insett det SSU lyft i över ett år nu: att blandade elevgrupper är nyckeln för att öka jämlikheten i svensk skola, säger SSU:s ordförande Philip Botström.

Krävs förändring av skolvalet
Att ställa krav via lagstiftning på huvudmännen att verka för socialt allsidig sammansättning är visserligen bättre än att inte göra något. Men för att få till en strukturell effekt krävs en förändring av det marknadsbaserade skolvalet. SSU vill se ett integrerande skolval som kombinerar valfrihet med likvärdighet.

-Regeringen borde lyssna på SSU och införa ett integrerande skolval. Det kombinerar det bästa av två världar: valfrihet och likvärdighet, säger Philip Botström

Läs mer om integrerande skolval: https://www.dn.se/debatt/med-ett-integrerande-urval-kan-vi-behalla-skolvalet/

Kontakt
Pavlos Cavelier Bizas, pressekreterare
Telefon: 070-350 43 57 

E-post: pavlos.cavelier@ssu.se

Om SSU
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU, är Sveriges viktigaste politiska ungdomsförbund. Vi är en folkrörelse som samlar över 10 000 medlemmar. SSU påverkar och driver samhällsutvecklingen i de frågor som är viktiga för våra medlemmar och relevanta för unga i Sverige.

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se

Prenumerera

Citat

Det är bra att Fridolin insett det SSU lyft i över ett år nu: att blandade elevgrupper är nyckeln för att öka jämlikheten i svensk skola
Philip Botström
Regeringen borde lyssna på SSU och införa ett integrerande skolval. Det kombinerar det bästa av två världar: valfrihet och likvärdighet
Philip Botström