SSU startar utredning om brott mot folkrätten under kriget i Gaza

Kriget i Gaza har skördat mer än 1200 dödsoffer, en katastrof som berör oss alla. Många SSUare har vänner både bland israeler och palestinier och har fått rapporter från krigets Gaza. SSU anser att det begåtts brott mot folkrätten bland annat då Israels krigshandlingar inte stått i proportion till Hamas angrepp på Israel. Även det stora antalet civila dödsoffer och förhindrandet av ambulanspersonal, medicinsk utrustning och humanitär hjälp att nå fram till civilbefolkningen är exempel på brott mot krigets lagar. Flera organisationer och forskare delar SSUs åsikt om att brott mot folkrätten har begåtts och att en effektiv fredsprocess kräver en juridisk process och upprättelse. Därför har SSU anlitat en advokat för att utreda om brott mot folkrätten begåtts av Israel men även av Hamas.

- Det finns mycket som tyder på att brott begåtts i fråga om det som kallas distinktionsprincipen, dvs. skyldigheten att skilja på civila och miltära mål. Det finns t.ex. uppgifter om artilleribeskjutning i tätbefolkade områden. Ett annat exempel är användandet av fosforgranater som brandbomber där det mest kända exemplet är anfallet på FN-skolan i lördags som resulterade i flera dödsoffer. Skolan bombades trots att FN uppgett dess GPS-koordinater till Israel. Den stora andelen barn ca 25 procent av det totala antalet dödsoffer som överstiger 1200 människor pekar också i den riktningen, säger Peter Bergqvist advokat.

- SSU anser att det begåtts brott mot folkrätten och att det är dags att gå från ord till handling. Många delar vår åsikt men vi anser att frågan måste utredas. Därför anlitar vi en advokat att undersöka frågan, säger Jytte Guteland förbundsordförande SSU.

- För att nå en effektiv fredsprocess i Mellanöstern krävs i framtiden också en juridisk uppgörelse för det som hänt i och med krigshandlingarna mot Gaza. Vi vill bidra genom att samla juridiskt material exempelvis vittnesuppgifter från kriget, avslutar Jytte Guteland.


Fakta:
Rapporten kommer att omfatta ev. brott mot krigets lagar från båda parter
En viktig fråga att ta ställning till är det som kallas proportionalitetsprincipen, d.v.s. om det som skall uppnås med kriget står i proportion till det lidande som förorsakats, Israel avser förhindra raketbeskjutning av områden nära Gaza remsan, det totala antalet döda orsakade av sådan beskjutning rör sig om ca 50 personer. Kriget har på palestinsk sida förorsakat över 1200 döda, 5300 skadade och tiotusentals flyktingar. Detta talar för att Israel krigshandlingar inte är proportionella.

Taggar: