SSU välkomnar Juholts klara besked till Sveriges unga

När Håkan Juholt höll sitt sommartal i Västertorp presenterade han flera förslag för att underlätta ungas vardag. Jobb, bostad och utbildning för Sveriges unga är frågor som SSU länge drivit att Socialdemokraterna ska prioritera hårdare. SSUs ordförande Gabriel Wikström ser positivt på förslagen. 

-       Sverige har under lång tid saknat en bostadspolitik värd namnet. Håkan Juholts förslag för ett ökat bostadsbyggande är därför ett viktigt steg mot att ge alla unga rätt till ett eget boende. Bland annat vill Socialdemokraterna införa investeringsstöd till byggande av studentlägenheter och att kommunerna föreslås få ett ökat ansvar för att det byggs hyresrätter.

-       Ungdomsarbetslösheten är idag skyhög och regeringen har gjort väldigt lite för att minska den. Fredrik Reinfeldts förslag om sänkt restaurangmoms kommer inte att lösa problemet utan framstår enbart som oseriöst och illa genomtänkt. Håkan Juholt gav i dagens sommartal klara besked om att Socialdemokraterna tar ungdomsarbetslösheten på allvar och har en rad lösningar för att minska den.

-       De 5,4 miljarder som Fredrik Reinfeldt vill sänka restaurangmomsen med skulle kunna användas mycket bättre om de användes till arbetsmarknadsutbildningar i bristyrken, ett kunskapslyft för alla unga utan gymnasiebehörighet och till att höja undervisningskvaliteten på högskolor och universitet. 

För upplysningar och kommentarer, kontakta Marcus Strinäs, presskontakt, på 073-519 01 07 eller marcus.strinas@ssu.se