Filmtrailer Sveriges historia.


Filmtrailer Sveriges historia, en digital satsning på historieundervisning i grundskolan. Filmare: Leonardo Wehlander. Produktion: (klippning och redigering) Bazooka.

Bädda in

Dela det här videoklippet

Om oss

Statens historiska museer är Sveriges största statliga museikoncern. I myndigheten ingår Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet, Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Skoklosters slott, Sveriges museum om Förintelsen, Tumba bruksmuseum och uppdragsverksamheten Arkeologerna. Statens historiska museer har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia samt bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. Myndighetens vision är ”Tillsammans gör vi historia betydelsefullt för fler”.

Prenumerera