Om oss

Statens historiska museer har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia samt bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. I myndigheten ingår Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet, Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Skoklosters slott, Tumba Bruksmuseum och uppdragsverksamheten Arkeologerna.

Prenumerera