Om oss

Statens historiska museer är Sveriges största statliga museikoncern. I myndigheten ingår Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet, Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Skoklosters slott, Sveriges museum om Förintelsen, Tumba bruksmuseum och uppdragsverksamheten Arkeologerna. Statens historiska museer har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia samt bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. Myndighetens vision är ”Tillsammans gör vi historia betydelsefullt för fler”.

Prenumerera