Historisk satsning på offentlig konst i miljonprogramsområden

Statens konstråd söker platser och situationer i miljonprogrammets områden över landet som boende, civilsamhälle, kommuner eller andra lokala aktörer vill påverka genom offentlig konst. Satsningen Konst händer bygger på invånarinflytande och ska omfatta 7-12 platser. Från 18/1 går det att ge förslag genom ansökan om samarbete.  

Konst händer är en del av regeringens insatser för att främja kultur och demokratiutveckling i vissa bostadsområden. Nästan all offentlig konst i miljonprogrammets områden är från byggåren under 60- och 70-talen. Nu kan konsten och de gemensamma miljöerna förnyas på initiativ från de som lever där. Civilsamhällets organisationer, kommuner och andra aktörer kan ansöka om samarbete kring en situation eller en plats.

- Det här är en historisk chans för de som bor och arbetar i miljonprogrammets områden att själva bestämma var och hur de vill ha konst. Vi hoppas på många ansökningar, säger Lena From, projektchef för Konst händer.

Ansökningstiden är 18 januari-1 mars. 10-15 av de föreslagna platserna väljs sedan ut för fördjupad undersökning av möjligheter på plats. Undersökningen vägleder det slutliga valet av 7-12 platser för genomförande. I båda urvalsfaserna är den ekonomiska och konstnärliga möjligheten att genomföra konstprojekten, samt bärkraften och uthålligheten hos de lokala organisationerna avgörande för urvalet. Det måste också tydligt framgå i intresseanmälan vilken plats eller situation de som söker vill påverka genom arbetet med offentlig konst.

- En plats kan till exempel vara ett torg, en lekpark eller en bostadsgård. En situation kan vara behov av en ny mötesplats eller någonstans att läsa i fred. Det är upp till de lokala aktörerna att föreslå, säger Lena From.

Arbetet med att ta fram den nya offentliga konsten ska pågå under tre år, 2016-2018. Totalt är satsningen på 26 miljoner. Merparten ska användas till produktion av konst, konstnärliga arbetsmetoder i stadsbyggnadsprojekt och utveckling av metoder för invånarinflytande. Visst utrymme finns också för arvodering i projekt där organisationer i civilsamhället deltar.

- Ett viktigt mål är att utveckla metoder för invånarinflytande vid utformning av offentlig konst och gemensamma rum. Metoderna sprider vi sedan till andra som arbetar med konst och stadsbyggnad både i Sverige och utomlands, säger Lena From.

Informationstillfällen
Statens konstråd anordnar flera informationstillfällen över landet om Konst händer och ansökan om samarbete, två möten per plats, ett dagtid och ett kvällstid. Platser: Östersund, 28/1, Kristianstad och Malmö, 1/2, Luleå 4/2, Trollhättan & Göteborg 10
/2, Karlstad 19/2, Stockholm, ej satt tid.

Om satsningen
Konst händer är en del av Äga rum, en regeringssatsning på kulturverksamheter i vissa bostadsområden. Ansvaret för Äga rum delas av Statens konstråd och Kulturrådet. Satsningen ska utgå från de boendes behov och önskemål och präglas av ett brett invånarinflytande. Syftet är bland annat att främja kultur- och demokratifrämjande insatser i områden med lågt valdeltagande. Mer info och ansökan på statenskonstrad.se/konst-hander

För ytterligare information, pressbilder och intervjuer:
Amelie Lind Kommunikationschef / Head of Communications
Statens konstråd / Public Art Agency Sweden
46(8)-440 12 83, 46(0)73-904 32 34
amelie.lind@statenskonstrad.se
www.statenskonstrad.se

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och utomlands.

Taggar:

Om oss

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och utomlands.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Ett viktigt mål är att utveckla metoder för invånarinflytande vid utformning av offentlig konst och gemensamma rum. Metoderna sprider vi sedan till andra som arbetar med konst och stadsbyggnad både i Sverige och utomlands.
Lena From, projektchef för Konst händer.