Inbjudan till pressvisning av HoW, 11 september 2015.

Konstnären Loulou Cherinet och arkitekten Santiago Cirugeda skapar mötesplatsen HoW (House of Words) på GIBCA.

HoW (House of Words) är en samproduktion av Statens konstråd och GIBCA (Göteborgs Internationella Konstbiennal). Projektet ansluter till årets tema för biennalen, A Story Within A Story, där GIBCAs curator Elvira Dyangani Ose lyfter fram verk av konstnärer som vidgar tolkningen av vår historia och historieskrivning.

HoW består av två delar: En arkitektonisk struktur, en tillfällig paviljong, som utarbetats av arkitekten och aktivisten Santiago Cirugeda. Byggnaden har uppförts av ett sjuttiotal volontärer i en gemensam process. HoW är också en ritual som har skapats av konstnären Loulou Cherinet, ett format för rundabordssamtal där varje samtal filmas. Grupper kan anmäla sitt intresse för att använda formatet i egna samtal i HoW.

HoW tar sig an det offentliga rummet och skapar en tillfällig plats för möten. Genom den gemensamma aktiviteten att bygga och bidra med sin egen berättelse skapas ett offentligt rum där en ny historia får uttryckas, säger Statens konstråds direktör Magdalena Malm om samarbetet.

HoW har curerats av Elvira Dyangani Ose, i samarbete med Edi Muka, curator på Statens konstråd.

Anmälan till press- och förhandsvisning

Press- och förhandsvisning fredag 11 september. Visningen omfattar hela GIBCA 2015 inklusive HoW
Anmäl dig till press-och förhandsvisning på GIBCAs webbplats http://gibca.se/sv/press/ackreditering
HoW har öppet för allmänheten fr o m lördag 12 september t o m 22 november 2015. 
Fri entré.

Konstprojektet HoW (House of Words)

Santiago Cirugeda och hans arkitektkontor Recetas Urbanas i Sevilla utvecklar modeller för att förbättra och förnya urbana miljöer. De utgår från människans behov, arbetar med handfasta metoder och har en lika djärv som pragmatisk inställning till arkitektur och stadsplanering.

Paviljongen HoW är direkt ansluten till huskroppen Röda Sten konsthall – som en parasit, protes eller kanske utväxt. Byggmaterialet kommer dels från ett par av Cirugedas tidigare internationella projekt, dels från Göteborgs återvinningsstationer.

HoW har uppförts i en gemensam process, där över sjuttio personer svarade på en öppen inbjudan om att delta. I ett systematiskt lagarbete under fyra veckor har deltagarna lärt av varandra, jobbat fram byggnadens form och funktioner och tillsammans löst praktiska problem. Metoden är ”self-building” och används av Cirugeda i en rad olika byggprojekt, bland annat i utvecklingen av billiga och bra bostäder för låginkomsttagare i Spanien och i Latinamerika.

Loulou Cherinet arbetar med rörlig bild som på olika sätt iscensätter dialog och berättande. Utgångspunkten är hennes intresse för så kallade talhandlingar och språkets performativitet – hur våra ord och det vi uttrycker i tal påverkar och formar tillvaron.

I HoW har hon utarbetat en ritual för rundabordssamtal: Sju till åtta deltagare samlas kring en middag, en filmkamera snurrar sakta på bordet och en värd ser till att alla gäster kommer till tals. Riktlinjerna kan användas av alla som vill utnyttja HoW som samtals- och mötesplats under biennalen. Varje samtal klipps och görs tillgängligt på Youtube och Vimeo. Både Cherinet och andra bjuder in olika grupper till samtal.

Cherinets middagsgäster samtalar på temat ”utanförskap”. I arbetet med HoW har hon iakttagit hur begreppet – som hårdlanserades i det politiska språket inför valet 2006 som en ersättning för ordet ”segregation” – omfamnas av svenska medier för att beskriva allt fler kategorier av människor i samhället. Hennes deltagare ingår i de grupper som medierna, under de senaste tio åren, definierat som personer ”i utanförskap”, eller som ”riskerar att hamna i utanförskap”. Varje gäst har ombetts av Cherinet att ta med sig en berättelse om en person som de själva anser tillhöra, eller leva i, ett ”innanförskap”.

Varje onsdag under hela biennalen genomförs ett publikt, offentligt samtal i ett program som utarbetas av Elvira Dyangani Ose, curator för GIBCA 2015.

Kort biografi och intervju med Santiago Cirugeda och Loulou Cherinet.

Edi Mukas text om HoW på engelska.

Bjud in till ett eget samtal eller händelse i HoW

Du som är intresserad av att bjuda in en grupp personer till ett samtal, eller har en idé om något som kan genomföras i HoW, är välkommen att kontakta HoW:s koordinator:
Michelle Boynton
E-post: how@gibca.se
Tel: +46 (0)31-12 08 46

#howgibca
Vid rapportering i sociala medier, använd gärna hashtag #howgibca

House of Words (HoW) är ett arkitektur- och processbaserat konstverk av arkitekten Santiago Cirugeda och konstnären Loulou Cherinet och en samproduktion av Statens konstråd och Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA). Titeln refererar till den typ av traditionella mötesplatser som är vanliga i flera afrikanska samhällen. I HoW visas även ett verk av konstnären Serge Alain Nitekega ... a 100 stools.

www.statenskonstrad.se
www.gibca.se

För ytterligare information, pressbilder och intervjuer:

Anna Lindholm kommunikatör
Statens konstråd
46(0)8-440 12 95, 46(0)72-733 10 70
anna.lindholm@statenskonstrad.se
www.statenskonstrad.se

Taggar:

Om oss

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och utomlands.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

HoW tar sig an det offentliga rummet och skapar en tillfällig plats för möten. Genom den gemensamma aktiviteten att bygga och bidra med sin egen berättelse skapas ett offentligt rum där en ny historia får uttryckas.
Magdalena Malm, direktör Statens konstråd.