PRESSINBJUDAN: Dynamiskt näververk tar plats på LTU och i Storforsens naturreservat

Report this content

Den 7 oktober invigs Lichen – ett offentligt konstverk av konstnären Ingrid Elsa Maria Ogenstedt. Konstverket är gjort i näver och består av tre skulpturer installerade på två platser: Luleå tekniska universitet och Storforsens naturreservat. Invigningen markerar Akademiska Hus första projekt med tillfälligt installerad konst och blir en smygstart för Luleåbiennalen 2020.När: Invigningen äger rum onsdagen den 7 oktober kl 14.00
Var: Ingång B10, B-huset, Regnbågsallén, Luleå tekniska universitet 
Vad: Universitetsdirektör Veronika Sundström håller invigningstal. 
På plats finns: Edi Muka, curator vid Statens konstråd, Veronika Sundström, universitetsdirektör vid Luleå tekniska universitet, Rikard Paulsson, fastighetschef på Akademiska Hus, och Johanna Fjällblad, förändringsledare/projektledare på Akademiska Hus
OSA: Till Edi Muka, curator Statens konstråd: emuka@statenskonstrad.se, 08-440 12 92
 På grund av rådande pandemi kommer vi att begränsa antalet närvarande till 50 personer, så OSA gärna i tid!

Ingrid Elsa Maria Ogenstedts skulpturserie Lichen tar plats med två skulpturer vid Luleå tekniska universitet, och en skulptur i Storforsens naturreservat. Med konstverkets olika material vill konstnären skapa en förbindelse mellan platserna och verkets tre olika delar: Öppna vägar in i en berättelse. 
Skulpturernas huvudmaterial är björknäver. Björk som material relaterar till platserna, bland annat för att björk en av våra nordligaste trädarter och därmed anpassad till att klara det arktiska klimatet här. Nävern, som blir stark och tålig när dess fibrer bryts på längden, har genom tiderna brukats för en rad ändamål i norra Sverige. Björk har också kopplats till magiska och helande krafter, bland annat som symbol för ny början och regeneration. Genom platsen och materialet skapar Lichen en väg för att ta del av en berättelse som väcker tankar om vår relation till jorden. 
– Jag ser skulpturerna som sprungna ur marken, säger Ingrid Elsa Maria Ogenstedt.
– Marken och dess jordmån bär på berättelser, som lagrats ovanpå varandra över generationer och tidsåldrar. Björken är som pionjärträd det första att växa där bar mark skapats. Den som tar sig plats är svår att värja sig emot.

Luleå tekniska universitet och Storforsen är båda platser för ständiga flöden av energier och information, samtidigt som klimatet förblir en konstant. Lichens former ämnar utstå, bryta igenom och synas i alla väderförhållanden. Den svartvita nävern kontrasterar mot himlen och snön, och reflekterar ljus. Lichen skapar dynamik mellan verk och plats, genom sina former som spjärnar mot det strama campusområdet. Skulpturerna är varken träd eller varelser utan strukturer i rörelse med, mot och ifrån varandra. Verket anspelar på styrka, att växa och ta plats, historia och nya begynnelser.

Ingrid Elsa Maria Ogenstedt gör den konstnärliga gestaltningen på uppdrag av Statens konstråd, Akademiska Hus/Luleå tekniska universitet och Luleåbiennalen. Verket är Akademiska Hus första tillfälliga konstprojekt och ingår även som en del av programmet Vävda sånger, Statens konstråds curerade del av Luleåbiennalen 2020 som visas 21 nov 2020–14 feb 2021. Pendangen i Storforsens naturreservat står i dess början, helt nära träbron som leder in i reservatet.

Konstnärsbiografi
Ingrid Elsa Maria Ogenstedt föddes 1982 i Nacka, Sverige. Hon är för närvarande baserad i Berlin, Tyskland. Konstnären har studerat vid konsthögskolan, Umeå universitet, och University of the Arts Bremen. Hon arbetar med olika fysiska tillstånd och texturer av skulpturer, teckningar och fotografi. 
 Läs mer om Lichen på Statens konstråds hemsida

För frågor om konstverket: 
Edi Muka
Curator, Statens konstråd 
emuka@statenskonstrad.se
Tel. 08-440 12 92
 

Lina Pihl 
Pressansvarig Statens konstråd

lina.pihl@statenskonstrad.se
08-121 575 02

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar