PRESSINBJUDAN: Nu invigs Paviljong i Norrköping

Report this content

Den 25 september invigs Paviljong – resultatet av ett mångårigt samarbete mellan Statens konstråd, Portalen, Hyresbostäder och Norrköpings Konstmuseum. Paviljong är ett stort, skulpturalt, hopflätat bygge i trä, i gränssnittet mellan arkitektur, skulptur och social mötesplats.

En byggnad av trä står på en gräsmatta. En man tittar på byggnaden.

När: Invigningen äger rum fredagen den 25 september kl 13.30 vid Paviljong i Hageby, Norrköping. Paviljong ligger i anslutning till Portalen, Plåtslagaregatan 93. 
Medverkande: På plats finns några av Portalens deltagare som jobbade med Paviljong, samt representanter från Statens konstråd, Norrköpings Konstmuseum och arkitektkollektivet Map 13 från Barcelona. 
OSA: Till Joanna Zawieja, arkitekt, konst i stadsutveckling Statens Konstråd, joanna.zawieja@statenskonstrad.se, 08-440 12 98, senast 23/9.  

På grund av rådande pandemi kommer vi att begränsa antalet närvarande till 50 personer, så OSA gärna i tid! 2016 tog en lokal grupp nyanlända arkitekter och ingenjörer initiativet till ett samarbete med Statens konstråd. Idén var att stärka Portalen, en lokal mötesplats i Hageby i Norrköping. Genom att gemensamt rita och bygga en paviljong skulle de skapa en plats där människor från olika delar av området, och Norrköping, kunde mötas. 
Det spanska arkitekturkollektivet Map 13 Barcelona, med stor erfarenhet av kollektiva byggprocesser, engagerades och efter en byggworkshop var projektet igång. Vägen visade sig vara längre än någon kunde förutse. Att bygga på kommunal mark med utgångspunkt från ett så kallat gräsrotsinitiativ visade sig betydligt mer komplext än väntat. Men nu, fyra år senare, är äntligen Paviljong färdig. Paviljongs självbärande tak är ett ”grid shell”, konstruerat av träribbor som böjts med hjälp av fukt – en för Sverige innovativ teknisk lösning utformad av arkitekturkollektivet Map 13 Barcelona och Dala Massivträ. Om dagen reflekterar Paviljong dagsljus och himmel. Om natten lyser den som en lykta i mörkret.  
Paviljong berör två angelägna frågor. Den sätter ljus på frågor kring hur gräsrotsinitierade byggprojekt kan göras möjliga, och hur asylsökande arkitekters engagemang kan ges konkret inflytande över ett offentligt rum. Den visar också upp ett fantastiskt hantverk och träets inneboende potential – en potential som sällan utnyttjas i dagens byggindustri. Står man under Paviljong ser hela taket ut att röra sig, som ett böljande tyg, säger Joanna Zawieja, arkitekt och ansvarig för konst i stadsutveckling på Statens konstråd. 

Map 13 Barcelona arbetar ofta i en skärningspunkt av visionära idéer, digital teknik och traditionell konstruktion, och är specialiserade på spektakulära tegelvalv. Bland kollektivets mer utmärkande projekt märks den prisbelönade tegelpaviljongen Brick-topia i Barcelona. 

Paviljong är en del av regeringssatsningen Konst händer som pågick under tre år, 2016–2018, i miljonprogrammet. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat. Paviljong är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan Statens konstråd, Portalen, Hyresbostäder och Norrköpings Konstmuseum.

För frågor om Paviljong
Joanna Zawieja 
Arkitekt, konst i stadsutveckling, Statens konstråd 
joanna.zawieja@statenskonstrad.se
08-440 12 98

Lina Pihl 
Pressansvarig Statens konstråd

lina.pihl@statenskonstrad.se
08-121 575 02