Pressinbjudan: Rivna hus blir landskap av minnen när Kiruna flyttar – Statens konstråd, LKAB och Kiruna kommun inviger ”Loggbok”

Vad händer med alla minnen när en hel stad avvecklas och flyttas? I Kiruna blir fler än tvåtusen ton rivningsmaterial från bostadshus ett minneslandskap med spår av de gamla lägenheterna, gårdarna och promenadstråken. Tre konstnärer länkar historien till nutiden i den konstnärliga gestaltningen ”Loggbok” som Statens konstråd, LKAB och Kiruna kommun inviger 18 november. 

I takt med att gruvan breder ut sig ska en stor del av Kiruna avvecklas, flyttas och byggas upp på nytt. Det är en storskalig, långsam förvandling som tar många år. De första husen, närmast gruvan avvecklades i våras. Men tre konstnärer har gjort det möjligt för Kirunaborna att fortsätta promenera till de gamla husen eller svinga sig i gungor mellan huskropparna.

Gruvstadsparken är den nya stadspark som växer fram som en mjuk buffertzon mellan gruvan och samhället. Där har konstnärerna Sofia Sundberg, Karl Tuikkanen och Ingo Vetter återskapat de gamla husgrunderna på deras ursprungliga platser med gabioner – ett slags stora stålkorgar som de fyllt med krossat tegel och betong från de rivna husen.

Gabionerna blir både en hållbar metod för förvaring av rivningsmassorna och samtidigt en plats för minnena av det som försvinner. Enskilda ingångar, lägenheter och rum markeras; stadens struktur med vägar och platser finns kvar, men arkitekturen är numera ett eko av byggnaderna som stod här.

– ”Loggbok” visar på möjligheterna när konstnärer engageras tidigt i stadsbyggnadsprocesser. Det är en poetisk gestaltning av en samhällsomvandling och samtidigt en rationell lösning för rivningsmassor, säger Joanna Zawieja, producent för Stadsutveckling på Statens konstråd.

Allteftersom avvecklingen fortsätter realiseras den konstnärliga gestaltningen successivt. Om några år kommer gruvans sprickbildningar så nära att industristängslet behöver flyttas in mot staden. Parken hamnar då i LKAB:s gruvindustriområde och stängs av för besökare. Men gabionstrukturerna kommer att vara synliga i decennier, långsamt tas över av naturen och bilda en monumental loggbok över Kirunas transformation.

Mer information och bakgrund: finns på http://www.statenskonstrad.se/konst/gruvstadsparken
Pressbilder (kompletteras ytterligare efter invigningen): Under Medier och press på https://www.statenskonstrad.se

Invigning av första etappen 18 november 
Första etappen av ”Loggbok” invigs av konstnärerna Sofia Sundberg, Karl Tuikkanen och Ingo Vetter. Gestaltningen är ett samarbete mellan konstnärerna, Staten konstråd, LKAB och Kiruna kommun, vilka också närvarar vid invigningen. Även Riksantikvarieämbetet, Boverket och ArkDes deltog i idéfasen.
Tid och plats: 18 november 2015, kl. 18.00, kv. Ullspiran, Gruvstadsparken, Kiruna

Om Statens konstråd
Statens konstråd utvecklar de sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och konstnärlig medverkan i stadsutvecklingsprojekt samt sprider kunskap och erfarenheter vidare.

Om LKAB
LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i LKAB:s affärsidé. Koncernen rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Om avvecklingen
Avvecklingen av delar av Kirunas stadskärna är en förutsättning för fortsatt gruvbrytning eftersom den leder till markdeformationer. LKAB och Kiruna kommun har enats om hur avvecklingen och utvecklingen av staden ska gå till. När ett område är avvecklat över går det till ett parkområde, en Gruvstadspark. Läs mer på: https://www.lkab.com/sv/Framtid/Samhallsomvandling/Hur/Gruvstadspark/

För ytterligare information, pressbilder och intervjuer:

Anna Lindholm kommunikatör
Statens konstråd
46(0)8-440 12 95, 46(0)72-733 10 70
anna.lindholm@statenskonstrad.se
www.statenskonstrad.se

Taggar:

Om oss

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och utomlands.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

”Loggbok” visar på möjligheterna när konstnärer engageras tidigt i stadsbyggnadsprocesser. Det är en poetisk gestaltning av en samhällsomvandling och samtidigt en rationell lösning för rivningsmassor.
Joanna Zawieja, producent för Stadsutveckling på Statens konstråd